Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (532 words)

Попълването на двустранен констативен протокол за “Гражданска отговорност”

Двустранният констативен протокол е документ, който се получава при сключване на застраховка „Гражданска отговорност”.

Двустранният констативен протокол е документ, който се получава при сключване на застраховка „Гражданска отговорност”. Протоколите могат да бъдат с логото на застрахователната компания, издала полицата за „Гражданска отговорност”. В този материал ще посочим повече за обстоятелствата, при които може да бъде попълнен документът. Застрахователният кодекс предвижда строги правила за използването на тези бланки. 

Същност на документа

Този вид протоколи са изготвени, за да улеснят процеса на регистриране на леки инциденти на пътя. Поради различното възприятие на участниците в движението за лек инцидент, то законът се е погрижил да се отразят обстоятелствата, при които може да се използва двустранен констативен протокол.

За изготвянето на двустранен констативен протокол като индикатор за настъпването на застрахователното събитие по „Гражданска отговорност” в инцидента трябва да има само двама участници. Законът позволява това да бъдат двамата шофьори с валидна „Гражданска отговорност”. Освен това, бланката може да служи като регистриране на произшествие и при участието на автомобил и друго имущество.

За подписването на валиден двустранен констативен протокол законът предвижда двамата участници да са на едно мнение за инцидента. В случай на разногласия по отношение на ситуацията следва да се извика полиция. Това ще наложи съставянето на друг вид протокол.

В някои ситуации е изключено изготвянето на двустранен констативен протокол като индикатор за задействане на клаузите на „Гражданска отговорност”. Във всяка ситуация, в които са попаднали автомобили, които превозват опасни товари, това е невъзможно.

Като лек инцидент се приемат ситуация, в която двамата участници са понесли само материални щети. Тогава може да се създаде протоколът. Всяко усложнение на ситуацията изисква намесата на полицията. Документът за регистрация на катастрофата, който те създават, ще бъде използван като доказателство за изплащане на обезщетения по „Гражданска отговорност”.

Има и други изисквания, които трябва да бъдат спазени за попълването на бланката. Те включват и двата автомобила да са с българска регистрация. Двамата шофьори, попаднали в инцидента, трябва да са в състояние да се легитимират, за да започне изготвянето на протокола и т.н.

Какво трябва да знаете за процеса на попълване на документа?

Двустранните констативни протоколи, които ще послужат за удостоверяване на произшествие по „Гражданска отговорност”, трябва да бъдат попълнени на мястото на инцидента.

Данните, които се въвеждат в протокола, трябва да са в съответствие с полиците по „Гражданска отговорност” и на двете страни. Освен това, те трябва да предоставят и информацията от свидетелствата си за правоуправление, за да се засекат данните. В допълнение на тези условия участниците в инцидента попълват данните четливо и без да задраскват. Иначе документът може да бъде счетен за невалиден и третата страна да не бъде обезпечена от „Гражданска отговорност”. Документът се подписва и от двамата участници в инцидента.

Задължително обаждане

Двамата участници в инцидента са задължени да се обадят на спешния телефон 112, за да съобщят. Операторите имат задачата да регистрират катастрофата, за която ще получите номер. Той трябва да бъде вписан в двустранния констативен протокол. Тази валидация дава основание на застрахователите да задействат полицата по „Гражданска отговорност”. Изключително важно е да се отбележи, че този протокол не отбелязва вина. Това може да направи само някой от компетентните държавни органи. Този вид документи удостоверяват постигнатото съгласие на двете страни.

Повече информация можете да получите на http://ezastrahovane.bg/

 

3
За какво отговорят домовете в един хороскоп
Подходящата полица за „Гражданска отговорност” за ...

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://authorbg.com/