Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (524 words)

Пет причини да закупите метална входна врата

Най-основно застрахователните компании могат да се класифицират в две групи. Такива, които се занимават със застраховки живот, ренти и пенсионни продукти.

Най-основно застрахователните компании могат да се класифицират в две групи. Такива, които се занимават със застраховки живот, ренти и пенсионни продукти. Общите застрахователни компании се занимават с полици за собственост, произшествия и всякакви други видове застраховки. Те могат да бъдат разделени на две под категории – стандартни и допълнителни.

Регулация

В повечето страни животозастраховането и застрахователните компании, които се занимават с това, са предмет на различни данъчни и счетоводни правила. Основната причина да съществува такова принципно разделение между застрахователните компании е, че полиците за живот, пенсионните инструменти и рентите покриват много голям период от време.

Видове

Покритието на животозастаховането или пенсията може да продължи с десетилетия. Общите застрахователни компании се занимават с полици, чието покритие обикновено е около една година. Такива застраховки са гражданската отговорност, автокаското, застраховките на имоти и др.

Тези застрахователни компании се регулират от държавни институции и закони, които включват ограничения, чрез такси и форми. Тези ограничения, които се налагат на застрахователните компании, имат за цел да предпазят потребителите от нелоялни и непочтени практики.

В повечето страни застрахователните компании са задължени да внасят определени суми в държавни гаранционни фондове. Тези пари се използват за изплащане на загуби, ако застрахователната компания изпадне в несъстоятелност.

Има застрахователни компании, които се занимават с рискове, които не са покрити от стандартните полици. Такива обикновено застраховат нови лица, лица, които нямат адекватна история, лица, които не пасват на изискванията на общия застрахователен пазар. Това са застраховки, които се отличават с по-голям риск. Предимствата на тези застрахователни компании обикновено са, че могат да реагират по-бързо от останалите.

Съществуват и презастрахователни компании, които продават полици на други застрахователи. Това им позволява да се намалят рисковете и да се предпазват от много големи загуби.

Дъщерните застрахователни компании могат да се определят като акционерни дружества. Те се учредяват с цел да се избегнат финансови рискове, които произтичат от дейността на техните застрахователни компании-майки. Дъщерните застрахователни компании имат търговски, икономически и данъчни облекчения и се правят с цел техните компании-майки да намалят разходите си. Дъщерните компании могат да застраховат разнообразни видове риск - повреда на имущество, професионални застраховки, отговорности на работодателите, автокаско и гражданска отговорност, както и медицински застраховки.

Има и фирми, наречени „застрахователни консултанти”. Те помагат на клиентите си да изберат най-изгодната полица измежду редица застрахователни компании. Подобни на тях са и застрахователните брокери. Интересното тук е, че при изплащането по полицата, клиентът няма да получи цялата сума, тъй като част от нея ще отиде за комисионна на брокера. Важно е да се отбележи, че нито застрахователните брокери, нито застрахователните консултанти са застрахователни компании.

Закупуване на полица

 Финансовата стабилност и здравина на застрахователно дружество трябва да бъде основна грижа при закупуване на полица. Този документ осигурява покритие на загуби, които биха могли да възникнат в бъдеще. Поради тази причина жизнеспособността на застрахователната компания е от много голямо значение при взимането на решение за закупуване на полица. През последните години редица застрахователни компании  на световния пазар изпаднаха в несъстоятелност, оставяйки своите полици  без покритие. Много независими рейтингови агенции да предоставят информация и оценка за финансовата жизнеспособност на застрахователните компании.

 

2
Откриване на счетоводна кантора
Ново поколение настилки в обществените сгради

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://authorbg.com/