Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (523 words)

Как правилно да подредим камиона при превоз на багаж?

Биомасата е без съмнение е една от най- модерните думички през последните няколко години. Правителства говорят за това, вестници говорят за биомаса, а и много прозводители на пелетни котли

Биомасата е без съмнение е една от най- модерните думички през последните няколко години. Правителства говорят за това, вестници говорят за биомаса, а и много прозводители на пелетни котли и системи за локално парно определено говорят за това. Въпреки това, изследвания на общественото мнение показва, че когато познанията на широката общественост са засегнати, все още се усеща липсата на общи познания за биомаса и за потенциалните ползи(цени- икономия) от преминаването към отоплителни системи на биомаса.

Затова е добре да се обърнем към основите на това понятие и да погледнем какво точно е биомасата и защо е толкова важна...

Казано по-просто, биомаса е всякакъв биологичен материал, който се извлича от живи или наскоро живите организми. Този материал може впоследствие да бъде препаботен в електричество, гориво или топлина. Когато говорим за биомасата като източник на възобновяема енергия това често се отнася до биологичен материал, който се взема от дървета и растения, но също така може да се вземе от животински или растителни източници.

Биомасата е предимно на базата на въглерод въпрос. Въглеродният от който са изработени биомаса се абсорбира от растения и дървета от земната атмосфера под формата на въглероден диоксид по време на процеса на фотосинтеза. Фотосинтезата е химически процес, който преобразува въглеродния диоксид в органични съединения и го прави това с помощта на енергия от слънчевата светлина. Когато слънцето изгаря всеки ден и се очаква да горят ярко с още 5,00 милиарда години, създаването на биомаса се счита за възобновяеми енергийни източници.

Биомасата е материя, създадена на базата на въглерод. Въглеродът от който е съставена биомасата се абсорбира от растения и дървета от земната атмосфера под формата на въглероден диоксид по време на процеса на фотосинтеза. Фотосинтезата е химически процес, който преобразува въглеродния диоксид в органични съединения с помощта на енергия от слънчевата светлина. Слънцето грее всеки ден и се очаква да грее ярко още 5,00 милиарда години. Този факт кара създаването на биомаса да се счита за възобновяем енергиен източник.

Когато растения и дървета, се събират и изгарят като биогориво в котли на твърдо гориво, те освобождават тази енергия и осигуряват топлина, а въглеродния диоксид се освобождава обратно в атмосферата на Земята. Ако растенията и дървета се изсичат, но не се заменят - тогава въглероденият диоксид остава в атмосферата. В един идеален свят дърветата и растенията, които се изсичат трябва да бъдат заменени с засаждане на нови дървета и растения, които да ги заменят. Въглеродният диоксид, който се абсорбира от тези ново засадени дървета и растения по време на техния живот, ще неутрализира въглеродният диоксид освободен по време на горенето на предишната реколта и така ще се поддържа въглеродна неутралност.

Тук е време да си зададем въпроса защо биомасата е толкова важно нещо? За да разберем защо това е така, ще трябва да погледнем как въглеродът влияе на земната атмосфера, и какво се случва, ако основната алтернатива на гориво от биомаса - изкопаеми горива се използват вместо това. Продължението на тази интересна статия може да намерите в нейтата втора част тук.

Изображение: Wikipedia

2
Защо хората поръчват копирайтинг услуги
Реклама в google adwords