Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (550 words)

Размерите на премията в застраховка „Гражданска отговорност”

„Гражданска отговорност” се сключва благодарение на писмен застрахователен договор. В него е посочена информация както за едната страна...

„Гражданска отговорност” се сключва благодарение на писмен застрахователен договор. В него е посочена информация както за едната страна, така и за другата. Освен данните на застрахователната компания и физическото лице се предоставя информация за автомобила. В рамките на този документ се определя и застрахователната премия, която клиентът трябва да заплати, за да получи валидна застраховка „Гражданска отговорност”. Размерът на тази премия се изчислява чрез позоваване на статистически данни, както и на някои други важни фактори.

Процесът на определяне на застрахователната премия

Застрахователната премия на „Гражданска отговорност” се определя от конкретната застрахователна компания. Те използват голям набор от статистически данни за произшествията по пътищата, както и шофьорското досие на клиента, желаещ да закупи застраховката. Според тези данни се определя размер на премията, с който могат да се покрият разходите при възникване на застрахователното събитие.

 Оценка на риска

Това са първите изчисления, с които се захващат специалистите на компанията. На базата на статистика за застраховката „Гражданска отговорност” те избират критерии, които са важни при определянето на цената. Освен това, се вземат предвид и фактори, които са пряко свързани с автомобила. Определя се дали собственикът е физическо или юридическо лице. Освен това са важни марката, моделът и годината на производство на моторното превозно средство.

 Придвижване на договора

Застраховането, подобно на останалите административни дейности, има свои разходи. Обработката на „Гражданска отговорност” е процес, който отнема време и човешки потенциал. Именно тези два фактора дават отражение в премията на „Гражданската отговорност”. Това е малка част от застрахователната премия, която клиентите плащат, но все пак участват в процеса за формиране на крайната сума.

 Дългът към Гаранционния фонд

На територията на България действа институция, наречена Гаранционен фонд. Те се грижат за пострадалите в автопроизшествия в извънредни ситуации. Това означава, че поемат грижата за ранени хора при липса на валидна застраховка „Гражданска отговорност” или при неизвестен извършител. Парите, които се събират в Гаранционния фонд, от части идват от премиите по “Гражданска отговорност”. Сумата, която се прибавя към индивидуалната премия възлиза на 10 лева. От тях, 8,50 са предвидени именно за Гаранционния фонд, а останалите пари отиват при Обезпечителния фонд. Вноската от 1,50 се прави по всеки вид застраховка.

Освен това, комплектът с документи по „Гражданска отговорност” съдържа и стикер. Неговата стойност е 1,40 и тя трябва да бъде заплатена от клиента на застрахователната компания.

 Специални данъци

От три години има и специален налог, който се прилага към застраховката „Гражданска отговорност”. Той е в размер на 2% от размера на премията, без в нея да се включват вноските за специалните фондове, за които стана дума преди малко.

 В заключение

Сумата на застрахователната премия по „Гражданска отговорност” се определя от много фактори. На първо място, застрахователите се осланят на статистиката, както и на надеждността на шофьора. Следват задължителните суми, които всеки трябва да плати. Това са административните разходи, които компанията прави за обработка на полицата. Освен това, всеки потребител на „Гражданска отговорност” заплаща своите вноски към Гаранционния и Обезпечителен фонд. Данъците, които трябва да се платят, не са много големи, но дават своето отражение в крайната сума. Потребителите, които искат да получат добра оферта за застраховка „Гражданска отговорност”, могат да помислят да я комбинират с другата автомобилна застраховка - „Каско”. 

Открийте най-евтината застраховка "Гражданска Отговорност" като сравните цените в интернет на ezastrahovane.bg.

 

1
Поставете своеобразно писмо за бъдещето в Jabse
Важни неща, които е необходимо да знаем преди поле...