Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (444 words)

Геодезическо заснемане се прави преди и след завършване на обекта

За нуждите на проектирането на сгради се извършва геодезическо заснемане на релефа и други особености, така, че да послужат за реална основа на проектирането.

За нуждите на проектирането на сгради се извършва геодезическо заснемане на релефа и други особености, така, че да послужат за реална основа на проектирането. Геодезическо заснемане се извършва от началото до завършването на даден обект, като през цялото време се издават официални документи за строителна линия, за ниво и други достигнати конструктивни коти и фундаменти. С цел издаване на удостоверение за търпимост по парагр. 127 от разпоредбите на ЗУТ – търпими са строежи, които са отпреди 2001 година и нямат съответните строителни документи, но са строени по тогавашните правила.

Геодезическо заснемане се извършва, за да се намери точния обем на изкопи или пък на насипи. В този случай са нужни поне две заснемания, първото се нарича базово – то се прави пред да започнат изкопно-насипните работи. Всяко следващо се сравнява с първото , за да се изчислява обема на изкопните работи.

За нуждите на архитекти и фирми се прави геодезическо заснемане на фасадите на сгради. Геодезическото заснемане се прави от лицензиран геодезист. То не губи давност, така, че за да облекчите работата си по подготовката на документи за строеж може да си направите предварително заснемане.

Геодезическо заснемане е задължително да се предаде към входящите данни за подготовка за проект на сграда. То служи за основа при вертикалната планировка и трасирането на обекта. При заснемането е задължително да се осигури достъп до обекта за няколко часа. Снимките се обработват за няколко дни и се предават в графичен и цифров вид. Добре е геодезическото заснемане да се извърши когато няма снежна покривка, при снеговалеж или в мъгливи дни с цел получаване на коректни данни от приборите. Правоспособният геодезист, извършил геодезическото заснемане трябва да ви предаде подписани и подпечатани папки с данните и отделно цифров файл от заснемането. Проектът на сградата стъпва върху данните от заснемането и геодезистът носи отговорност с подписа си.

При геодезическото заснемане и нанасяне особеностите на карта геодезистите използват контури и знаци, за да обозначат състоянието на дадения обект. Заснемат се бордюри, огради контури на сгради , шахти, осветителни стълбове, ел. табла постройки, калкани и др. За всички т.н. предмет на земната повърхност има условни знаци, релефа се чертае от различни видове линии, има спомагателни надписи. Геодезическите снимки се изготвят в определени мащаби – 1:100; 1:250; 1:500 в зависимост от нуждите. По-големите мащаби са за предпопчитане, защото дават по-голяма детайлност и подробности на снимката. Точното нанасяне на обектите е от голямо значение при проектирането поради законови изисквания за определено отстояние на сгради от едни или други обекти. Затова точното геодезическо заснемане е от голямо значение за правилното проектиране.

 

1
Фугите – принадлежност и видове
Тениските – многофункционално облекло
 

Коментари (0)

There are no comments posted here yet

Оставете вашите коментари

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
прикрепени файлове (0 / 3)
Share Your Location