Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (456 words)

Пътуване на дете извън граница

В Европейския съюз се обръща особено внимание при преминаване на държавна граница, заедно с непълнолетно лице. Разбира се, така трябва и да бъде, защото не са изключени възможни злоупотреби. За жалост, такива могат да бъдат извършени от единия родител, когато другият категорично отказва да даде съгласието си за това пътуване. Или е оттеглил вече дадено съгласие.

Много често родителят, който упражнява родителските права счита, че може да вземе самостоятелно и това решение. Но това съвсем не е така. Той има право да взема еднолично само решения, които съгласно закона не е необходимо да бъдат взети и от двамата родители. Решението за издаване на задграничен паспорт и за пътуване на детето извън България не е измежду тях. До навършване на пълнолетие, едно дете може да пътува свободно, но не и само или само със съгласието на единия родител. 

Обикновено родителят, който отказва да даде съгласие, мотивира поведението си с това, че съществува опасност повече да не види детето си. Съвсем реална опасност, ако отношенията между родителите са влошени. Независимо от това, в Семейния кодекс е предвидена възможността да бъде подаден иск, като от съда се претендира постановяване на решение, което допуска пътуване на детето и при липсващо съгласие на родител. Искът се подава до районния съд по настоящия адрес на детето, като в производството по правило се изслушва и другият родител.

При решаване на този въпрос, в съдебната практика се приема, че на първо място е интересът на детето. Разбира се, вземат се предвид и много други обстоятелства – средата, в която детето ще пребивава; необходимостта от пътуването; желанието на детето и други.Много често другият родител няма никаква представа точно къде ще пребивава детето му. Тук съдът трябва да прояви необходимата активност, за да бъдат установени условията, в които ще живее детето в другата държава. Обикновено на родителя също се указва, че следва да бъдат представи доказателства за тези условия. Реално, само след като се вземат предвид всички обстоятелства, едва тогава може да се прецени, дали това краткосрочно пътуване или трайно установяване, ще бъдат в интерес на детето.         Невинаги е налице активност на съда. Пренебрегва се фактът, че доходите и средата са важни. Игнорира се обстоятелството, че в конкретен случай наистина съществува опасност за пълно прекъсване на отношенията на детето с другия родител.

В този случай, за постигане на желания резултат, важна е активността на всяка една от страните, съответно на техните процесуални представители. Да бъдат представени навреме относимите доказателства, които да убедят съда в това, какъв е най-добрият интерес на детето.

При необходимост от консултация и процесуално представителство по дело за пътуване на дете в чужбина, можете да се свържете с адвокат Генчева и да зададете своите въпроси за образуване на дело или за защита по вече образувано такова. 

2
Кои ресторанти в София с музика на живо да изберем
Светещи реклами: LED срещу неон - плюсове и минуси