Последна промяна: 22 януари 2020г.

I. Публикуване на статия в AuthorBG.com

 1. Дължина на статията трябва да е минимум 500 думи. В противен случай, може да бъде отхвърлена.
 2. В една статия се допуска само 1 (един) линк.
  • Линкът в статията трябва да сочи към сайт/страница, която се отваря коректно и отговаря на темата на публикуваната статия статията.
  • Внимание! Линкът НЕ може да бъде позициониран в началния параграф на вашата статия.
 3. Статията трябва да е уникална, и да не е публикувана никъде другаде.
  • Уникалността на текста ви трябва да е над 90% съгласно инструмента "Advego Plagiatus" - това означава, че трябва да е авторска и НЕ КОПИРАНА от другаде.
  • Ние проверяваме уникалността на вашите материали и в случай, че те са копирани може да ви отнемем правото да публикувате на нашия сайт завинаги.
  • Не слагайте статията или част от нея в други сайтове!
 4. С публикуването на статията се съгласявате, че Вие сте авторът или държите правата върху публикацията.
 5. Статията ви трябва да е четлива и грамотно написана и форматирана. За улеснение следвайте следните препоръки:
  • Да има ясна структура с увод и въведение по темата, подзаглавия маркирани с h2, h3 и пр. тагове, заключение;
  • Да съдържа списъци с изброяване (числа и/или булети - точки);
  • Да има заглавно изображение/снимка, която се поставя от бутона Post Cover, в горния десен ъгъл на работния плот при въвеждане на статия. NB! Други снимки в самата статия не се допускат.
  • Проверете за правописни, пунктоационни и технически грешки преди пускане за одобрение.
  • ВАЖНО! Форматирането на статията (ползването на h2, h3 и пр. заглавия, удебеляване на текст, изброяване и пр.) трябва да става в самата платформа на този сайт, а не да се копира и пейства от външен документ. В противен случай, статията ви може да бъде отхвърлена за публикация.
 6. Администраторите на AuthorBG.com, запазват правото да променят заглавието и категорията в която е поставена статията.

II. Редакция и одобрение.

 1. Всяка добавена статия се преглежда от администратор или модератор, преди да бъде публикувана.
 2. В случай че статията не отговаря на изискванията, тя бива отхвърлена.
 3. Всяка ваша предложена статия, която е НЕодобрена, може да намерите в "Профил -> Чернови" там може да има информация защо е неодобрена, може да я редактирате за да отговаря на условията, и да я предложите отново.
 4. Времето за одобрение може да отнеме до 30 дни.
 5. При наличието на повече от един линк в статията, модераторът запазва правото си да отхвърли статията.
 6. Имате право да редактирате вече добавените статии, но след редакцията тя отново трябва да бъде прегледана от екипа ни.
 7. Можем да не публикуваме статия отговаряща на условията, по преценка на модераторите.

III. Линкове. Кога премахваме линкове при периодична проверка на вече публикуваните статии.

 1. Когато линкът води към вече несъществуваща страница/сайт (404 грешка, Страницата/Продуктът не съществува и т.н.)
 2. Когато линкът прави пренасочване към друг сайт (който не е свързан с темата на статията)
 3. Когато линкът сочи към неактивен вече сайт (сайт който не се отваря)