Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (468 words)

Продажбата на парфюми онлайн, част от маркетинговата стратегия на pafiumbg.com

Сайтът parfiumbg.com, предлагайки и продавайки парфюми онлайн, осъществява вид директен маркетинг.

Сайтът parfiumbg.com, предлагайки и продавайки парфюми онлайн, осъществява вид директен маркетинг. Асоциацията по директен маркетинг определя продажбите онлайн като интерактивна маркетингова система, при която се използват едно или няколко средства за комуникация, за определен отговор или осъществяване на покупка.

Важен момент в продажбите е осъществяването на обратна връзка посредством формата за коментар „отзиви” и заявката за покупка на артикула. Фирмата за парфюми parfiumbg.com оперира на виртуалния пазар посредством свой собствен сайт, предлагайки маркови висококачествени парфюми онлайн.

Основните преимущества на компанията, оперирайки на Интернет пазара са.

  • Достъпността – фирмата предлага хомогенен продукт, парфюми онлайн, като предлагането е ориентирано към вътрешния пазар.
  • Намалените разходи. При тази търговия отпада необходимостта от значителен брой посредници между търговеца и клиента. При онлайн търговията не са необходими разходи за наем, обзавеждане на офис, отпечатване на каталози и др. Всички спестени разходи фирмата насочва към разнообразяване на продуктовата си палитра и повишаване качеството на услугата – продажба на маркови парфюми онлайн.
  • Бързото приспособяване към пазарните условия. На електронния пазар е възможна значително по – бърза промяна в цените. Възможно е те да бъдат променяни дори ежедневно в зависимост от проявения интерес към предлаганите парфюми онлайн. Сайтът е определил цена за определена група потребители в зависимост от броя на по – рано осъществените покупки, които се отчитат ежедневно. Тук става дума за предлаганите тестери на парфюми, които са предпочитани от масовия потребител.
  • Интеракцията клиент – сайт. Посредством , публикуваната в сайта parfiumbg.com форма за контакт, потребителите могат да задават въпроси и споделят своите впечатления от закупените парфюми онлайн.
  • Съчетаването на информация с комуникации в онлайн пространството, което се определя като „макси – маркетинг” (Рап и Колинз ).
  • Конкурентоспособността. Покупателите на парфюми онлайн имат непрекъснат достъп до описанието на техните характеристики. Усилията на маркетолозите са насочени към непрекъснато усъвършенстване на графичния дизайн на сайта parfiumbg.com и обогатяване на каталога на предлаганите парфюми.
  • Обхват на аудиторията. С цел обхват на по – широка аудитория parfiumbg.com осъществява непрекъснат контрол върху посещаемостта на сайта и отчита интереса към всеки един от предлаганите парфюми онлайн.
  • Бързината. Електронната поща, използвана при продажбата на такива парфюми се отличава със своята бързина и е по – предпочитан начин за комуникация и търговия от значително по – бавните факс, телефон, писмо. Освен всичко по – горе изброено тя е и по – сигурна и по – евтина.

При провеждането на своята маркетингова стратегия, с цел увеличаване на продажбите на парфюми онлайн, parfiumbg.com държи сметка и гарантира пълнотата и достоверността на информацията и качеството на предлаганите парфюми.

Предлаганите в сайта парфюми онлайн са луксозна стока и като такава, те са основно насочени към платежоспособната клиентела. Сайтът е помислил и за масовия потребител. За него се предлагат тестери на маркови парфюми, които макар и да не са в оригинална опаковка са със сто процента автентичен аромат.

1
Децата с онкологични заболявания също искат да игр...
Качества на металните покриви