Размер на шрифта: +
1 minute reading time (231 words)

Какви са предимствата и недостатъците на железопътния транспорт?

Железопътният транспорт заемаважна роляв транспортната системана всяка страна ...

Железопътният транспорт заемаважна роляв транспортната системана всяка страна, тъй като развитиетона промишленосттаи търговиятанастранатадоголямастепензависи отразвитието на железниците.

Предимства на железопътния транспорт

 1. Улесняванепътуването на дълги разстоянияи транспортиранена обемисти товари, които не е лесно да се транспортиратчрезмоторни превозни средства.
 2. Помага впроцесана индустриализациянастраната, чрез лесно транспортиранена въглища,суровини и материалина по-нискацена.
 3. Помага прибързотодвижение на стокиотедно място на другопо времена извънредни ситуации,катоглади недостиг.
 4. Железопътният е най-безопасният видтранспорт. Статистикатаза произшествия сочи минимални стойностив сравнение сдругите видове транспорт.
 5. Железниците са национална необходимост и неслучайно железопътните компании са сред най-големите компании във всяка страна.
 6. Железопътният транспорт за дълги разстояния е много евтин.
 7. С оглед на търсене на най-ниска цена за транспорт на различни видове стоки, компании по цял свят комбинират железопътен транспорт с друг вид транспорт, напр. железопътен с контейнерен, железопътен с авто транспорт или дори комбинация на повече от 2 вида транспорт.

Недостатъци на железопътния транспорт

 1. Железопътната инфраструктура изискваголеми инвестиции. Разходите заизграждане и поддръжка са много по-високив сравнение сдругите видове транспорт. В случай, четрафикът нее достатъчен,инвестициитеможе да означаватразхищение наогромни ресурси.
 2. Липса на гъвкавост. Маршрутите ивременатане могат да секоригират според индивидуални нужди.
 3. Железопътният транспортне може да осигури услуги от „врата до врата“, тъй като е обвързан сопределена железопътна мрежа.
 4. Изграждането на железопътния транспортизисква огромниинвестиции, което може да доведедомонополии работа срещу общественияинтерес. Дори,ако железопътната структурасеконтролира и управляваот правителството,липсата на конкуренцияможе да доведе донеефективност.
 5. Железопътен транспорт на близки разстояния не е ценово изгоден.
5
Автоматизация на врата
Хотели и хотелска категоризация