Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (488 words)

Какво трябва да знаем за UPS батериите

Какво трябва да знаем за UPS батериите

Има четири основни фактора, които влияят върху живота на батериите за UPS устройства (запечатани или наводнени клетки)

Има четири основни фактора, които влияят върху живота на батериите за UPS устройства (запечатани или наводнени клетки):

  • Температурата на околната среда
  • Химическият състав на UPS батерията
  • Начинът на използване
  • Поддръжката и сервизното обслужване

Температура на околната среда

Измерената номиналната мощност на батериите за UPS системи се прави при температура на околната от 25 ° С. Това е важно да се разбере, защото при всяко отклонение от тази операционна температура могат да настъпят  промени в производителността на батерията, както и да се скъси очакваната продължителност на живота й. Високата температура намалява значително живота на батерията.

Добра отправна точка при определяне на живота на батерията в зависимост от температурата е, че за всеки 8 ° С повишаване на температурата на околната среда над 25 ° С, животът на батерията се намалява с 50%.

Капацитет на батериите за UPS

Капацитетът на батериите за UPS системи  се определя от способността на батерията да преобразуват химическата енергия в електрически ток при определен темпо за определен период от време.

Химичен състав на батериите за UPS

Няма UPS батерия, която ще трае вечно - дори тази, която преживява минимална употреба. Това е така, защото батериите за UPS са електрохимични устройства, чиято способност да съхранява и осигурява мощност бавно намалява с течение на времето. Така че, дори и да се следват всички насоки за подходяща температура на съхранение и поддръжка, все пак трябва да се замени след определен период от време.

Начинът на използване

При повреда на основното захранване (тежка авария или токов удар), UPS устройството работи като се захранва от батерията. След електрозахранването се възстанови, батерията се зарежда за бъдеща употреба. Цялият този "цикъл" се нарича цикъла на разреждане.

При инсталацията батерията е на 100% от номиналната си мощност. Всяка разреждане и последващо презареждане намалява относителния капацитет на батерията с малък процент. Дължината на цикъла на разреждане ще определи намаляването на капацитета на батерията.

Тук може да се направи аналогия с един самун хляб за да се илюстрира връзката между цикъла на разреждане и живота на батерията. Един хляб може да се наряже на много тънки филийки или на няколко по-дебели резени. По същия начин, батериите за UPS може да осигури енергия за голям на брой кратки цикли, или по-малко на брой цикли, но с по-голяма продължителност.

Поддръжка и сервизно обслужване

Крайният фактор, който трябва да се вземе под внимание е да се помисли за правиланта поддръжка и сервиз на UPS батериите. Постепенното намаляване на живота на батерията може да се наблюдава и оценява чрез проверка на напрежението и натоварващо тестване, като част от програма за периодично поддържане.

Без редовна поддръжка и проверка, батериите за UPS може да започнат да показват следните дефекти:

  • Съпротивление генериращо топлина на клемите
  • Неправилното натоварване
  • Намалена защита

С правилна поддръжка и сервиз,  края на живота на батерията може да бъде изчислен и да се планира подмяна без прекъсване или загуба на резервно захранване.

6
Японската часовникарка индустрия - Casio
Заложете на панели с минерална вата