Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (440 words)

Микрокомпютрите – информация за тях

Компютрите, които днес масово се използват, са т.нар. микрокомпютри. Това стана възможно с помощта на създаването, на т.н. "микропроцесори" в края на 60-те год. на XX-ти век.

Компютрите, които днес масово се използват, са т.нар. микрокомпютри. Това стана възможно с помощта на създаването, на т.н. "микропроцесори" в края на 60-те год. на XX-ти век.

Основни характеристики на микрокомпютрите

Много и разнообразни са параметрите, които характеризират микрокомпютрите и ето някои от по-важните.

Широка сфера на приложение. Микрокомпютрите са универсални компютри, които чрез съответни приложни програми се използват в:

  • Счетоводна дейност;
  • Административно-управленска дейност;
  • Учебна и научноизследователска дейност;
  • Инженерна и проектантска дейност;
  • Изкуство и култура;
  • Издателска дейности;
  • Забавления и игри;
  • Интернет приложения и т.н.;

Ниски цени и разходи. Цената на един микрокомпютър е по възможностите на всички малки и средни фирми и на много семейства. Сравнен с цената на един голям компютър със средна производителност, микрокомпютърът е хиляди пъти по-евтин. Ниски са и разходите на електроенергия.

Простота на обслужване. Основната конфигурация на всеки микрокомпютър, за която ще стане дума по-долу, може да се разширява и обновява многократно според нуждите и финансовите възможности.

Високо бързодействие. Много от съвременните микрокомпютри имат бързодействие, сравнимо с голяма част от останалите категории компютри. Оттук не трябва да се прави извод, че микрокомпютрите изцяло ще заместят останалите видове компютри. По-скоро в много случаи те са една добра алтернатива. За някои цели големи компютри, мини- и микрокомпютри се свързват в мрежа и взаимно се допълват.

Малка маса и размери. Размерите и масата на микрокомпютрите позволяват тяхното използване върху неголямо бюро и в малък офис.

Архитектура на микрокомпютрите

Масово използваната минимална конфигурация при един микрокомпютър включва: микропроцесор, памет, видеодисплей (монитор), клавиатура и дисково устройство. Всички тези и още много други компоненти се свързват помежду си чрез специални многожични проводници, наречени шини.

За микропроцесора…

Микропроцесорът, както подсказва и самото име, е процесорът на микрокомпютъра. Основната му характеристика е неговата разредност. Тя се определя от количеството информ., която дадения микропроцесор може да обработва наведнъж.  Досега са използвани микропроцесори с 8, 16, 32 или 64 бита (разреда). Другата много важна характеристика на микропроцесорите е тактовата честота на тактовия генератор. Тя се измерва в мегахерци и най-общо характеризира скоростта на процесора, като показва кол. байтове, което по принцип би могло да се обработи за точно една секунда.

Измежду специалните регистри на микропроцесора ще споменем за команден регистър, адресен регистър, суматор, регистър за състояние на процесора. В последния регистър се съдържа необходимата информация за състоянието на процесора, която е достъпна във всеки момент от неговото изпълнение. Освен специални регистри се използват и такива с общо предназначение. Повечето от посочените регистри са достъпни за програмистите и те могат да ги използват в своите програми, цитирайки техните имена.

3
Продажбите - не само чрез интернет маркетинг, а и ...
Наръчник за дамски парфюми
 

Коментари (0)

There are no comments posted here yet

Оставете вашите коментари

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
прикрепени файлове (0 / 3)
Share Your Location