Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (534 words)

Инсталация на 30-амперови автоматични прекъсвачи

Инсталация на 30-амперови автоматични прекъсвачи

Автоматичните прекъсвачи са задължителни елементи за всяка електрическа верига в съвременния бит и промишленост.

Автоматичните прекъсвачи са задължителни елементи за всяка електрическа верига в съвременния бит и промишленост. Това са устройства, които са в състояние да следят за нивата на ток във веригата. Те могат да включват и изключват подаването на електричество. По този начин веригата е предпазена от къси съединения и претоварване.

Има няколко изисквания, на които автоматичните прекъсвачи трябва да отговарят. Преди всичко те трябва да са съобразени с натоварването на веригата. Това е величина, която се измерва в ампери. Освен това, времето на максимално натоварване също трябва да бъде взето предвид.

В някои случаи в домовете може да се инсталират автоматични прекъсвачи с капацитет 30 ампера. Освен това, потребителите често са в състояние да направят инсталацията съвсем сами в домашни условия. Това отнема няколко минути, както и се взимат задължителни предпазни мерки.

Подготовка за проекта

Има някои инструменти и продукти, които ще са много полезни при осъществяването на този проект. Както подсказва и заглавието, трябва да се набавят автоматични прекъсвачи, които са в състояние да работят при максимално натоварване от 30 ампера. При монтажа се използват и няколко вида отвертки, затова може да се подготви цял комплект. Измервателните уреди, като мултиметър, са много полезни в подобни проекти.

Правилата за безопасност не бива да бъдат пренебрегвани, когато става дума за работа с електрическа верига. Препоръчително е да се използват лични предпазни средства, като например ръкавици.

Подготовка на терена

Всеки потребител, който се захваща с този проект, трябва да бъде уверен, че няма мокри петна на мястото, където ще се състои инсталацията. Това е много важно правило за безопасност. Всички тези петна трябва да бъдат добре подсушени преди започване на работата с автоматичните прекъсвачи. Добре е да се помисли и за каучукова подложка, на която да стъпи човекът, който прави изолацията. Това е начина да се осигури допълнителна безопасност.

Следва да се намери главното електрическо табло на помещението. Това ще помогне да се изключи захранването на мястото, където трябва да сменят автоматичните прекъсвачи. Вероятно около уредите има метална рамка, тя може да бъде премахната с помощта на отвертка.

Измервателният уред трябва да бъде настроен така, че да мери във волтовете. Със сондите, които излизат от мултицета, трябва да се докосне клемата на автоматичните прекъсвачи. Другата сонда трябва да отиде към терминала за заземяване. В този случай уредът не трябва да отчита, че ток преминава през автоматичните прекъсвачи.

Смяна на прекъсвачите

В случай, че има автоматични прекъсвачи, то трябва да бъдат сменени от новите. В традиционния случай черната жица е положителна. Проводниците на автоматичните прекъсвачи трябва да се свържат по същия начин.

След поставянето на проводниците в същата позиция автоматичните прекъсвачи вече са част от веригата. Много е важно винтовете на клемите да са затегнати добре, за да се подсигури правилното протичане на тока по веригата.

Следващата стъпка изисква да се постави панелът, който служи за защита. Често се изработват от пластмаса. Прикрепват се с винтове и с помощта на подходящата отвертка. Накрая идва време да се възстанови подаването на електричество, за да се проведат тестовете на автоматичните прекъсвачи. Единственото, което трябва да се направи в този случай, е да се намери превключвателят на уредите. Той трябва да се премести на включено положение.

 

1
Ежедневни обувки
Регистрация на фирма от чужди граждани