Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (528 words)

Показания на осцилоскопите

Осцилоскопите са уреди, които се използват за измерване на електрически вълни и тяхното разпространение във времето.

Осцилоскопите са уреди, които се използват за измерване на електрически вълни и тяхното разпространение във времето. Те са незаменимо оборудване на електротехниците, защото са страхотни за диагностика на различни уреди.

Техниката е изминала дългът път на усъвършенстване. Има много дейности, които се извършават без затруднения, а са били невъзможни за аналоговите осцилоскопи. В дигиталната ера всички показания, които са отчетени от осцилоскопите, могат да бъдат съхранени в паметта на уреда. Осцилоскопите са предназначени, за да показват двуизмерна графика за определен период от време. Освен това, машината дава поглед над амплитудата, пиковото напрежение от връх до връх, напрежението и честота на вълната.

Специфика на уреда

За измерването на тези параметри ще се наложи да разполагате с осцилоскоп. Обикновено уредът е в комплект с всички допълнения, които са необходими за провеждане на измерването. Най-често това са две сонди, които свързват осцилоскопите с уреда, който ще бъде подложен на измервания. Книжката с инструкции за употреба е много важна, защото може да ви даде всички отправни точки, от които се нуждаете.

Специфика на измерването

Преди да започнете същинската част на измерването, трябва да настроите параметрите на уреда. Осцилоскопите мерят две величини едновременно, за да можете да направите пълен анализ на състоянието на преглеждания уред. Традиционно трябва да настроите оста, която измерва времето. Обикновено тя се означава като „х” или "Time/Division". Получаването на двуизмерна графика изисква да се настроят два параметъра. Втората мерна единица, за която трябва да се погрижите, ще даде данните по оста „у”. Традиционно, осцилоскопите означават това отделение като "Volts/Division”.

Обърнете внимание на формата на сигнала, който се появява на дисплея на уреда. Повечето сигнали се появяват като вълни, периодични криви с правилна форма. Тук трябва да се отбележи, че анализът може да се направи и върху отчитане, когато сигналът поддържа правилна форма. По отношение на напрежението, вълните, които са засечени от осцилоскопи, могат да бъдат както положителни, така и отрицателни.

Времева рамка

Отчитането на честота на вълната трябва да бъде затворено в някаква времева рамка. Най-малкият период от време трябва да бъде достатъчен, за да се измери поне една честотна вълна.

От друга страна, осцилоскопите имат за цел да измерят и амплитудата на вълната. Амплитудата е разстоянието между най-високия пик по оста „х”. Това разстояние се нарича още върхово напрежение.

Обърнете внимание на напрежението от връх до връх. Това означава да погледнете най-високата и най-ниската точка, която се измерва от Викиват осцилоскопите. Пикът на върхово напрежение е вертикалното разстояние от коритото на вълната до самия ѝ връх. Можете лесно да намерите върха до върховото напрежение чрез удвояване амплитудата на вълната. Съвременните осцилоскопи са снабдени с функции, които ще ви помогнат да направите анализа много по-лесно.

Проверете каква е честотата на сигнала. Честотата е физична величина, която показва броя на циклите, които се осъществяват за една секунда. Мерната единица, в която се измерва честотата, се нарича херц. Тя се означава с Hz на латински.

Измерването с помощта на осцилоскопи е по-сложно, отколкото с аналоговите им предци. За успешното използване на подобни машини сега са необходими някои знания. Потребителят е улеснен, благодарение на паметта на осцилоскопите, като може да съхранява данни дълго време.  

 

1
Баня за вашия стил
Полуфиналите на Шампионската Лига са вече ясни