Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (446 words)

Дърветата – Белият бор – характеристики и приложения

Дърветата – Белият бор – характеристики и приложения

Дърветата са разпространени на почти цялата територия на земята, като изключим пустините, и са основен елемент на природния ландшафт, понеже предотвратяват почвената ерозия и образуват в и под своята корона защитена екосистема.

Дърветата са разпространени на почти цялата територия на земята, като изключим пустините, и са основен елемент на природния ландшафт, понеже предотвратяват почвената ерозия и образуват в и под своята корона защитена екосистема.

Близко разположените, големи групи дървета сформират специфични ландшафти, които се наричат гори.

Дърветата имат голямо значение за намаляването на въглеродния диоксид и образуването на кислород в атмосферата и също така за намаляването на температурните вариации на терена.

Дърветата се употребяват в земеделието като овошки и в ландшафтната архитектурата, поради естетическата им красота. Дървесината, която се добива от тях, намира голямо приложение в производството на различни продукти като хартия и мебели, и в строителството, а на много места по света се използва и като основен енергиен източник. Дърветата играят роля и в митологията и културата на доста народи по света.

Днес, броят на видовете дървета възлиза на 100 хиляди или близо четвърт от броя на всички растения. Повечето от дърветата растат в тропическите райони, много от които не са обширно изследвани и ареалите и разнообразието на видовете дървета не е изцяло изучено.

Дърветата биват иглолистни и широколистни според формата на листата им, като повечето покритосеменни са широколистни.

Дървесината, добивана от широколистните дървета, е наречена твърда дървесина, а тази от иглолистните дървета — мека дървесина.

Бял бор

Белият бор (Pinus sylvestris) се среща в по-високите части на планината — от 500 до 2200 метра надморска височина. Стъблото му е стройно, право и красиво. Дебело е до метър и половина и е високо до 50 м. Клоните му са на прешлени (пръстени), по които можете да преброите годините му. Белият бор вирее до 600 г. Най-дебелото и най-високо борово бяла дърво в България расте в местност Старо село, Смолянска област. Високо е 38 м. и обиколката на дънера му е 5 метра.

Като дървен материал Белият бор намира широко приложение в строителството и медицината. Той е много стабилен материал от гледна точка на дебелината и размерите и е чудесен за случаите, в които е необходимо да издържа голяма маса. Не изменя вида и структурата си с течение на годините, даже когато е изложен на лоши климатични условия.

Качествата му като устойчивост на замърсявания и влага снижават разходите за поддръжка на съоръженията.

След химическа преработка, от смолата се добиват терпентин, катран, масла и колофон, а от дървесината — изкуствени влакна и хартия, от които се изработват платове. Младата кора се употребява за щавене на кожа. Вълната се боядисва в тъмносиньо с помощта на боровите шишарки. Безирът, с който се полират мебелите, се добива от семената.

 

8
Какви са ползите от приема на Колактив 3 за здраве...
Блиндираните врати, здрави и красиви