Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (566 words)

Завеждане на щети по Гражданска отговорност

Застраховката Гражданска отговорност е особен вид договор. Повечето договори се сключват между две страни, а полицата е в полза на трета.

Застраховката Гражданска отговорност е особен вид договор. Повечето договори се сключват между две страни, а полицата е в полза на трета. Освен това, не е ясно дали този договор ще бъде изпълнен, защото застрахователното събитие може да не стъпи в рамките на договора. И все пак, при настъпване на застрахователното събитие и ние се явяваме пострадала трета страна, трябва да знаем какви действия да предприемем. Пострадалите от подобни инциденти често не могат да се доберат до необходимото обезщетение, защото не са предприели правилните мерки.

Какво трябва да се има предвид?

Всеки, който има претенции към застрахователна компания, трябва да има предвид, че всичко там се доказва именно с документи. Затова пострадалите лица винаги трябва да има с какво да подкрепят думите си. Има няколко документа, с които третата страна трябва да се снабди, преди да предяви своите претенции към застрахователната компания по Гражданска отговорност.

Необходимите документи

На първо място пострадалите лица трябва да попълнят заявление. По този начин уведомяваме застрахователя за настъпилото събитие. Това се прави, като се отиде до клон на застрахователната компания. Там има бланки със заявленията, които трябва да бъдат попълнени от пострадалото лице. Изключително важно е пострадалото лице или неговият представител да се придържат към истината  по време на попълването на документа. При въвеждане на неверни данни застрахователната компания е в правото си да откаже да изплати обезщетението, заради подвеждане или изкривяване на истината.

Данните, които се попълват в заявлението, трябва да бъдат максимално точни. Пострадалото лице трябва да попълни всички данни, с които разполага. Това може да са данни за автомобила на застрахованото по Гражданска отговорност лице в тази компания. Естествено, трябва да се посочат времето и мястото на инцидента. Задължително е да се отбележат и странични фактори, които са повлияли за настъпването на застрахователното събитие по Гражданска отговорност. Пострадалото лице трябва да посочи и всички щети, които са му нанесени в следствие на инцидента. В случай, че има и нанесени други щети, те също трябва да се вземат предвид в заявлението.

Изключително важно е да се посочи номерът на документа, с който Пътна полиция е регистрирала инцидента. Това може и да е направено по телефона и да е отбелязано на двустранния констативен протокол. Информацията е изключително важна, защото тя доказва, че сте пострадали при инцидента, а това дава право на обезщетение.

В стандартните заявления застрахователните компании дават възможност да се нарисува схема на произшествието, довело до задействане на Гражданска отговорност. В случай, че имате ясни спомени и сте в състояние, попълнете и тази графа.

Допълнителни документи

Към заявлението трябва да се приложат някои други документи. Това е констативният протокол, който е издаден от органите на реда, за да се регистрира застрахователното събитие. Този документ може да е изместен и от двустранен-констативен протокол, който се попълва, когато няма пострадали хора.

Пострадалото лице трябва да представи своето свидетелство за правоуправление и контролен талон. Те просто се проверяват от застрахователната компания и след това се връщат на притежателя. Понякога пострадалото лице не е в състояние да предяви претенциите си по Гражданска отговорност. Затова издава пълномощно. Този документ трябва да бъде приложен в комплекта.

Обратна връзка

На този етап застрахователната компания вече е започнала разследване на инцидента. Те започват внимателно да проверяват всички данни. На пострадалото лице се издава документ, наречен „Опис на претенция”. 

Най-добрата цена за гражданска можете да откриете на ezastrahovane.bg.

 

1
Идеалните дамски рокли за тяло тип пясъчен часовни...
Обучение в Германия