Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (515 words)

Има ли двама души – има психология

Здравейте! Казвам се Ирена Киркова и съм управител на „Българска школа за психоанализа“. Ние, като организация, имаме широк кръг от дейности. Една от тях е провеждането на Курс по писане на психологически материали. Говорейки с хората за него, много често получавам обратната връзка, че е твърде специализиран: подходящ е единствено за хора от нашия професионален бранш.

Но, каква е реалността?

Общуването е процес, чрез който хората, живите организми или изобщо две информационни системи обменят информация. Целият процес може условно да се раздели на няколко подпроцеса, а именно: създаване, редактиране, изпращане на тази информация. Един от начините за класификация на общуването го определя в следните видове:

* пряко (или директно, „очи в очи“). В този случай участниците общуват без посредник. И двете страни се възприемат една-друга пълно, цялостно, като всеки един аспект на това възприемане нови допълнителна информация за съобщението. Поради тази причина се счита, че то е по-откровенно, точно и с отношение. Неслучайно в последните години се обръща толкова внимание на невербалното ни поведение, използвания тон на говорене, използваните думи и начина, по който ги подреждаме и др. Има цяло направление в психологическата наука, което се занимава именно с тези въпроси;

* непряко. Тук е налице връзка от разстояние, която се осъществява чрез даден „посредник“. Той може да е рисунка, книга, писмо, публикация и др. Появата на писмеността има решаващо значение за отделянето на непрякото общуване като самостоятелен вид общуване, което, от своя страна, увеличава възможностите на човека за контакти, предаване и приемане на информация и др.

Което и от двете видове общуване да вземем за пример, виждаме, че имаме автор и получател на съобщението. За да може то да бъде разбрано и респективно – общуването да изпълни своята функция – и двамата е нужно да имат определена степен на психично развитие, както и да боравят със сходен понятиен апарат. Ще го обрисувам по следния начин: трудно ще обясниш на малко дете начина, по който функционира двигателят с вътрешно горене, или трудно ще се разбереш с чужденеца, който не познава твоя език. Можеш да го сториш, но надали ответната страна ще те разбере, което не е показател за успешност на вашето общуване.

Тоест, говорим за две психики, които си оказват взаимодействие. Влизайки в тази ситуация, всяка една го прави, водена от доминираща потребност, като общуването се явява начин, по който да я задоволи. За пример ще дам туристът, който спира местен жител и го пита как да стигне до градския музей. Туристът има потребност да опознае забележителностите. Вниманието, което обръща на местния задоволява потребността му от значимост, което го мотивира да е благосклонен и да помогне. В рамките на около минута и двамата си вземат своето удоволствие, което е индикатор за успешност на общуването им. Ако се вгледаме внимателно, ще видим, че примерът е приложим за всички сфери от човешкия живот – продажби, политика, просветна дейност и др. Ето защо не смятам, че думата „психология“ е ограничаваща сферата на приложимост на даден продукт.

Ако искате да развиете писателските си умения, за да можете по-ефективно да общувате с вашите читатели, заповядайте на нашия курт. За повече информация, вижте тук: Обучения - Българска школа за психоанализа (fspeid.com)

1
Вани от лят мрамор: предимства и недостатъци
Най-фин е пясъкът на плажовете в Гърция

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://authorbg.com/