Размер на шрифта: +
5 minutes reading time (978 words)

Подобряване на качеството на работата на персонала. С техниката Six Sigma

16

 Какво да правим, когато персоналът е персонал, но това не дава очакваните резултати? Има решение на проблема и много компании вече са започнали да прилагат методологията Six Sigma в подобни ситуации.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Six Sigma е методология и набор от инструменти, които ви позволяват да анализирате работните потоци и да стимулирате пробивите. Подобно на пътна карта, тази техника води до разрешаване на неуспехи в бизнес процесите.

Six Sigma ви помага да разглеждате проблемите от гледна точка на клиента и да ги решавате. Благодарение на това клиентите бързо забелязват разликата, която влияе положително на финансовите резултати на компанията. Тази техника е особено популярна, ако компанията има за задача да достигне световно ниво, за да отговори на изискванията за управление на качеството.

Six Sigma е методология за отстраняване на дефекти във всеки производствен процес, от производството на „продукт“ до обслужването на клиентите.

Терминът Six Sigma е статистически параметър, той предполага анализ на три величини: случайна променлива (качество на работния процес); стандартно отклонение (допустими дефекти в работата); средно (средно ниво на дефекти в дадена дейност). За да започнете да работите по този метод, е необходимо да определите тези стойности в бизнес процеса на организацията.

Основната идея на техниката е да се намали стандартното отклонение с помощта на различни инструменти за управление на работния процес. Прилагане на методологията Six Sigma Прилагането на методологията се извършва на етапи, от едно ниво на управление на друго.

За изпълнението на проекта за прилагане на методологията Six Sigma се формира отговорна група, която се превръща в ключова връзка в този процес. Групата обикновено включва:

Мениджъри или собственици на компании: улесняват прилагането на методологията и осигуряват всички необходими условия. Мениджър на средно ниво: изготвя програма за развитие на конкретен проект и обучава своите хора (водещ специалист и обикновен специалист).

Старши / водещ специалист: Отговаря за внедряването на нови и оптимизацията на конкретни тесни задачи. Той анализира как най-добре да изпълни задачата и може да предложи варианти за нейното изпълнение. Обикновено този член на групата се отчита пред гореспоменатия среден мениджър.

Специалист: изпълнява възложените задачи, отговаря за качеството на изпълнение в рамките на проекта. Работата на групата може грубо да бъде разделена на четири етапа: Поставете цели за подобрение. Изследванията на клиентската база помагат по този въпрос. Важно е потребителите на продукти или услуги да определят нивото на качество на работата, от която се нуждаят (безопасност, цена, скорост на доставка, услуга и т.н.).

Идентифицирайте процеси, които са от първостепенно значение и не са от значение за клиента в текущия режим на работа на компанията. В бъдеще ще е необходимо да се отървете от последното. Изберете набор от инструменти за бързо подобряване на производителността.

Включете персонала в екипна работа. Всъщност резултатът от прилагането на Six Sigma ще бъде добър само с участието на целия екип, с желанието му да стане по-добър, да расте и да се подобрява. 

Шестте сигма метода могат грубо да бъдат разделени на три групи: подобряване на съществуващата система на работа, създаване на нова система и управление на работата.

Подобряването на съществуващата система на работа се осъществява чрез пет последователни метода: Определете екипа, отговорен за проекта Six Sigma и проблема, с който ще работят. Тази група трябва да има ясни цели, тя трябва да има властта да ги постига и да носи отговорност за резултата.

Измерване на съществуващи процеси. Отговорният екип оценява как в момента се изпълняват задачите, събира данни и прави предположения за възможни причини за отклонения в решаването на проблеми. Анализ на установените отклонения. По време на този етап екипът проверява за отклонения, търси причините и избира методи за тяхното отстраняване.

Подобряване на производителността. Тази стъпка включва разработването и прилагането на мерки, насочени към подобряване на работните процеси, съществуващите системи и подходи. Може да включва обучение на персонала, въвеждане на нови методи на работа, обмен на опит и внедряване на нови методи, избрани в предишната стъпка. Контрол. На този етап подобрените процеси се стандартизират.

Специалистите, отговорни за проекта, постоянно следят качеството на изпълняваните задачи. Тяхната цел е да открият възможни несъответствия и да посочат начина на корекция. Създаване на нова система на работа За да се създаде нова система, работата е фокусирана върху изпреварване на очакванията на потребителите и предотвратяване на възможни откази. Внедряването на методите преминава през същите стъпки, но тяхната цел се променя: Определяне на екипа, отговорен за проекта, за създаване на нови работни потоци.

Екипът трябва да има авторитет и отговорност.

Първото нещо, което правят, е да формулират целите на новата работна система. Измерване. Задачата на екипа е да определи параметрите, по които ще бъде възможно да се прецени успехът на новите задачи и постигането на целите, поставени на първия етап. Анализ. На този етап се разработват и анализират правилните алгоритми за изпълнение на нови задачи.

Подобрение. Този етап включва създаването на подробни инструкции за подобрени или нови процеси, обяснения и тяхното изпълнение.

Контрол. Екипът, отговорен за проекта, извършва систематичен контрол върху изпълнението на задачите. Целта е да се оцени качеството на работа, да се насадят правилните алгоритми за действия при решаване на нови проблеми и да се оцени осъществимостта на целите.

Управление на работните системи Управлението на работните системи е една от най-важните стъпки при внедряването на Six Sigma. Като правило, за да постигне цели, едно предприятие едновременно подобрява старите системи на работа и въвежда нови.

Ето защо управлението на тези процеси играе основна роля.

Първата стъпка в решаването на въпроса за управлението е формирането на списък с изисквания. Те се формират въз основа на идеи за резултата от работата на собствениците на бизнеса и крайните потребители. Освен това е необходимо да се измерват показателите (резултатите), показващи съответствие с предварително избраните изисквания. След като индикаторите бъдат идентифицирани, е необходимо да се анализират процесите, чрез които са постигнати. Това помага да се очертаят варианти за подобряване на системата за управление. Контролът се постига чрез наблюдение на качеството на изпълняваните задачи и коригирането им, за да ги изпълнява в съответствие с избраните изисквания.

0
Съвети за първия ви планински поход
Как да правим бизнес и защо трябва да описваме биз...