Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (544 words)

Какво представляват обществените поръчки

Какво представляват обществените поръчки

В съвременният свят, в който живеем всеки един от нас е добре да бъде подготвен със специални базови знания, относно административни дейности. Причината е, че независимо с какво се занимаваме и каква е професията ни, вероятността да се наложи да се ангажираме частично или напълно с различни официални и административни процедури, свързани с обществен търг е все пак възможна.

В съвременният свят, в който живеем всеки един от нас е добре да бъде подготвен със специални базови знания, относно административни дейности. Причината е, че независимо с какво се занимаваме и каква е професията ни, вероятността да се наложи да се ангажираме частично или напълно с различни официални и административни процедури, свързани с обществен търг е все пак възможна. За това ви е небходимо да се свържете с наш консултант по обществени поръчки.

Но за да се запознаем с базовата материя на тази сфера е добре да бъдем наясно какво точно представляват те. Често биват наричани публичен търг и представляват административна процедура за възлагане на определена задача за доставка на продукти, различни услуги, както и други специфични дейности, като строителни или ремонтни работи например. Най-важното е, че всяка подобна активност се реализира в рамките на публичния сектор. 

На практика в такъв тип процедури всеки един от кандидатите се конкурира с останалите, които са заявили официално желание да участват в тях. Това се случва на база на подаване на индивидуални оферти, след което възложителят им (това е в повечето случаи държавен орган или община) се спират на най-добрата оферта, за която има определени изисквания за покриване. Така изпълнението на тази поръчка се възлага на съответната фирма-изпълнител.

Пример за обществена поръчка

Дадена община има нужда от компания, която да поддържа уличното осветление в конкретен район или цяло населено място. Тя стартира избор на съответната фирма, който представлява конкурс, при който се подават и разглеждат различните оферти. Всички явили се фирми предлагат своята оферта за извършване на възложените задачи и представят цялата дейност и начини на изпълнение, по които ще се случват те.

В края на процедурата по избор, общината се спира на определена оферта и тя бива възлагана на съответния изпълнител.

Съществува наличието и на т.нар. „запазени обществени поръчки, при които те се възлагат на специализирани предприятия, като кооперации, стопански субекти с определена насоченост и други.

Тези дейности са добре описани и в съответния закон (ЗОП), който може да добави голямо количество яснота относно тази тематика.

Кой може да възлага обществени поръчки

Т.нар възложители са тези, които могат да възлагат дадените задачи и да отчитат и оценяват последвалите резултати от изпълнението им. Възложителите могат да бъдат публични (органите на държавната власт и председатели на държавни агенции и комисии) и секторни.

В случай, че вие се интересувате сериозно от този тип дейности, тъй като фирмата или предприятието ви предлага извършването на различни услуги, които могат да бъдат използвани в подобни ситуации, вие можете да добиете съвсем ясна представа за това какъв е точният ред по кандидатстване за конкретнотоработно задание в този закон.

За по-добро разискване на тази материя е най-добре да се ориентирате към специалистите в тази материя. Тук в Адвокатска Кантора „Бозова и Драгиев“ се стремим да предоставим всеки тип информативна и същинска услуга на нашите клиенти. Използвайки нашите съвети и реална помощ вие можете да придобиете нужните познания и да се доверите на качествената правна услуга, която предоставяме.

1
Какво може да научим от бодибилдърите
Защо е добре да използвате натурален шампоан