Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (443 words)

Модерни схващания за чуждоезиковото обучение

Една от причините е, че да се учи език - в буквалния смисъл на думата, не е насъщна необходимост. Неграмотни, хора, които никъде не са учили, също говорят прекрасно.

одимост. И не само заради пазара на труда, в търсене на добра работа - но и за да се пътува, да се учи, да се запознаваме с нови хора. Защо обаче хората толкова се затрудняват в изучаването на чужд език?

Една от причините е, че да се учи език - в буквалния смисъл на думата, не е насъщна необходимост. Неграмотни, хора, които никъде не са учили, също говорят прекрасно. Омир е бил неграмотен. Някога цялото човечество е било неграмотно - но не и нямо! Човек, и без да е учил граматика, напълно правилно говори на родния си език: използва подчинително и повелително наклонение, правилни и неправилни глаголи, деятелни причастия, инверсия.

Но повечето от съществуващите днес методи за чуждоезиково обучение се свеждат до изкуствено създаване на език, като цялото се сглобява от отделните му части. Зубренето и борбата с неизбежните грешки се прилагат още от Ранното Средновековие. Отначало езикът се разглобява на звуци, думи, правила. След това се сглобяват. Това е така нареченият традиционен метод. Интензивните, ускорени методики по същество не се различават много от традицията: те просто са по-концентрирани и малко повече украсени.

Системата, при която се полагат изпити, на свой ред е под доста сериозно съмнение. Мнозина преподаватели смятат, че това е просто липса на доверие към курсиста.

Според тях да се оценява знанието на езика е нарушаване на етиката, по същият начин както не е етично и оценяването на интелекта чрез прословутите коефициенти на интелигентност. В края на краищата, Айнщайн е проговорил на 4-годишна възраст и е имал двойки по математика в училище. Затова и всякакъв вид оценки са винаги относителни.

Начинът, по който човек мисли и говори, е неговата същност. Езикът на човека - това е самият човек.

В по-съвременните начини за чуждоезиково обучение е залегнало схващането, че то е най-ефективно, когато не разрушава вече изградената личност на обучаемия. А традиционните методики до голяма степен именно рушат тази личност.

Живата реч не се конструира - а се поражда, генерира. Това е лесно да се провери: опитайте да говорите поне 5 минути на родния си език само в сегашно или само в минало несвършено време. Нищо не се получава. Речта се поражда и развива от говорещия човек дори, колкото и да е странно, когато той говори на чужд, почти непознат му език.

Именно затова модерните техники за чуждоезиково обучение наблягат не толкова на самото "учене" на езика - а много повече на създаването на условия, при които курсистът да заговори на езика.

Езиков Център Глобус предлага индивидуално, полуиндивидуално и групово обучение по чужд език - английкси, френски, италиански, немски език.

1
Тандемен скок с парашут - съвети
Как да проверим спирачните тръби?