Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (498 words)

Откриване на счетоводна кантора

Откриване на счетоводна кантора

Възможно ли е непосредствено след дипломирането ни да започнем бизнес и да открием счетоводна кантора? Счетоводството и счетоводните услуги по принцип са бизнес като всеки друг.

Възможно ли е непосредствено след дипломирането ни да започнем бизнес и да открием счетоводна кантора? Счетоводството и счетоводните услуги по принцип са бизнес като всеки друг.

Професията счетоводител обаче изисква сериозно образование и не всеки би могъл да започне този бизнес за разлика от другу сфери, в които е възможно обучение в крачка.

През последните десетилетия икономическото образование е едно от най-желаните поради факта, че какъвто и бизнес да се започне, той е обвързан със счетоводство и знанията в тази насока са от изключителна важност. Само по себе си икономическото образование като такова не е достатъчно за да се започне бизнес свързан със счетоводно обслужване и да се открие счетоводна кантора. Необходими са строго профилирани занния в областта на счетоводството и в най-добрия случай завършена специалност Счетоводство и контрол.

Дори наличието на диплома с такава специалност не е достатъчно за започването на бизнес в областта на счетоводното обслужване, ако нямате опит. Подобна смелост не би била оправдана и би довела до сериозни проблеми тъй като грешките в счетоводната отчетност на една фирма са в състояние да я доведат до фалит.

Логичен факт е, че ако сте решили да развивате бизнес в областта на счетоводните услуги, то фирмите, на които ги предлагате е нужно да са печеливши. Счетоводните грешки освен техният, убиват фатално и Вашият бизнес.

Счетоводството е сериозна наука. За да се започне такъв бизнес като се открие счетоводна кантора, която да е успешна, да се наложи и да бъде кинкурентно способна, е необходима серизна предварителна подготовка и екип от счетоводители с опит. Счетоводната професия изисква и непрекъснато усъвършенстване и допълнителна квалификация и обучение. Законите се променят непрекъснато и ако не се следят всички промени и тълкувания на закона, това отново води до серизни грешки. В много от печелившите счетоводни кантори има и опитен юрист, който умее да тълкува законовите промени и помага в решението на сложни счетоводни казуси.

Една счетоводна кантора обикновено обслужва много фирми и то от различни браншове. Всеки от тях има специфики, които са важни и само практиката може да обучи съответния счетоводител да успее да се справи с тяхното коректно и безпогрешно водено счетоводство.

Практическият опит е от огромно значение за една счетоводна кантора, а за да го получите е най-добре да сте работили с години в такава. След като сте получили такъв опит, бихте могли да помислите за започване на собствен бизнес и отварянето на собствена счетоводна къща.

Необходимо е и наемане на добри професионалисти, които да работят за кантората, а за това също се изискват знания и опит в бранша. Привличането на добри счетоводители изисква гаранции за успех на кантората, а те отново зависят от Вашия професионализъм.

Всеки старт е труден, но има браншове, в които се изисква сериозен професионален опит преди да се започне собствен бизнес. Счетоводните услуги са именно такива специализирани услуги, при които са необходими не само знания, но и практически опит.

3
Кафе на зърна - Какви са различните видове
Пет причини да закупите метална входна врата