Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (429 words)

Съвременната кухня - функционална и уютна

Съвременната кухня - функционална и уютна

Привързаността на семействата към кухнята винаги се е свързвала с мястото за хранене и за по-продължително дневно пребиваване в жилището.

Привързаността на семействата към кухнята винаги се е свързвала с мястото за хранене и за по-продължително дневно пребиваване в жилището. Докато в миналото те са се съвместявали в общо пространство, то днес специализацията на помещенията даде живот на самостоятелната кухня, на столовата и на дневната. Това породи качествено нови проблеми.

В миналото в общото помещение са се обособявали кътове за основните видове дейности (готвене, хранене и дневно пребиваване), а днес се търси добрата функционална връзка между трите специализирани помещения. Наблюденията показват обаче, че в много случаи тези връзки не се осигуряват, вследствие на което обитателите са принудени да приемат някои очевидни компромиси на експлоатацията.

Когато липсва връзка между столовата и дневната, столовата обикновено се превръща във „всекидневна“ и отнема част от нейните основни функции, а когато кухнята има макар и ограничено място за хранене и не съществува пряка връзка между нея и дневната, обитателите често остават за дълго в кухнята и тя незаслужено отнема функциите на дневната.

Затова понякога някои прояви на „ниска битова култура“ в същност са само следствие на несъобразности в планировката на жилищата и обитателите просто се опитват да се адаптират към тях. Наистина, нима може в кухня с минимално място за хранене да се постигне онази желана уютна домашна атмосфера, която изисква общото хранене или по-продължителното пребиваване на семейството? Очевидно е, че малката кухня налага сериозни компромиси и въпреки своята функционална безупречност тя е неудобна и нерационална в социално психологически смисъл.

Какъв може да бъде изходът?

Преди всичко — в търсенето на начини и средства за пространствено обединяване на кухнята с останалите помещения на колективната зона. Разбира се, това не винаги е възможно. Твърде често кухнята е отделена от дневната с други помещения (най-често с предверия и коридори).

Тогава решенията могат да се търсят единствено в рационалното организиране на самото пространство на кухнята, което, макар и с компромиси, трябва да осигурява максимални възможности за уют и удобства.

При обзавеждането на съвременната кухня е необходимо да се мисли и за пространства за допълнителни уреди - котлони, тостери, фритюрници, термокани, кафе машини и други уреди, които в бъдеще вероятно ще навлязат в нашия начин на живот.

Необходимо е да се подчертае, че функционалната връзка и дори пространственото съвместяване на кухнята, на мястото за хранене и на пространството за дневно пребиваване в жилището не е случайна приумица и още по-малко — отживелица от стария патриархален бит. То е естествена необходимост, която произтича от самата същност на жизнените дейности на семейството в сферата на бита.

3
За естествения избор на детски обувки
Зимни аромати

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://authorbg.com/