Размер на шрифта: +
4 minutes reading time (770 words)

Издръжка на дете

Като човек преминал през тази неприятна процедура ще се опитам да Ви помогна да си отговорите на въпросите, които Ви интересуват чрез няколкото типични варианта и стъпки. И поне първоначално да си спестите време и средства за консултации.

Като човек преминал през тази неприятна процедура ще се опитам да Ви помогна да си отговорите на въпросите, които Ви интересуват чрез няколкото типични варианта и стъпки. И поне първоначално да си спестите време и средства за консултации.

Кога се поставя въпросът за издръжката на дете?

За съжаление, покрай разтрогването на съвместното съжителство и съпътстващите го отрицателни емоции, неизбежно настъпва и моментът за уреждане на родителските права по отношение на отглеждането и възпитанието на детето/децата, както и за отпределянето на дължимата сума за тяхната издръжка.

Чрез настоящето ще се спря в частност на самата издръжка. Въпрос, който вълнува всички без оглед социален статус и материално положение.

Самата сума е съвкупността от средствата, необходими за месечна издръжка и се дължи от двамата родители, но по съдебен ред /или извънсъдебно/ се определя размерът, дължим от родителя, който не упражнява пряко родителските права.

Колко ще ми е издръжката на детето/децата ми?

Един типичен и логичен въпрос, който няма еднозначен и универсален отговор.

След запознаване със съдебната практика и информиране за аналогични казуси, разумният човек е длъжен да охлади ентусиазма си, що се отнася до притендиране на нереално висока издръжка.

Най - удачното за двете страни е подписване на споразумение за плащане на издръжка, което следва да бъде и нотариално заверено. По този начин си спестявате нервите около „бързото” съдебно производство в България, както и плащането на хонорара на един адвокат.

Плюсовете на уреждане на въпроса с издръжката извънсъдебн са много, но за съжаление тази възможност много пъти не е приложима с оглед „специалните отношения между страните“

Другата възможност е предявяване на иск за издръжка.

Какво трябва да направите и как протича производството?

Началото се поставя с подаване на исковата молба до компетентния районен съд.

В тази хипотеза и при липса на постигнато съгласие за размера на издръжката, съдът ще бъде този, който следва да реши този въпрос, като постанови решението си с оглед представените доказателства.

Всеки съдия има собствено виждане по въпроса, налице е липса на задължителна съдебна практика, а всяко дело за издръжка има своята специфика и идентичност.

Замисляте се, дали не се оставяте в ръцете на адвоката и моментното душевно състояние на съдията по делото – лица, просветени в правната „джунгла”, без да намират за необходимо да просветяват и Вас?

Въпреки тези възможни Ваши разсъждения, имайте предвид, че съществуват определени граници / горна такава няма официално уредена/на присъжданите суми - в зависимост от възрастта на детето, доходите на родителя, необходимостта от специални здравни грижи и др.

Ще се спра и на нередки случаи, когато страните остават недоволни от размера на определената от съда издръжка. При наличието на предпоставките за това, можете след извесетен период от време да предявите иск за увеличаване на издръжката.

За тази цел, заинтересованата страна подава искова молба с отразяване на настъпилите нови обстоятелства и разбира се с прилагане на доказателства за тяхното настъпване.

Семейният кодекс е пределно ясен, че независимо от състоянието на трудова заетост на родителя - той дължи плащане на издръжка. Ако по време на делото бъдат представени доказателства за ниски доходи на лицето / и невъзможност за реализиране на по-високи/, което я дължи, то съдът при определяне на нейния размер взема предвид минимално определения такъв, който представлява една четвърт от минималната работна заплата за страната.

Така, стига се до така чаканото съдебно решение и определената издръжка. След това решение определено не може да очаквате съдът да ” бърка” в банковата сметка и да превежда регулярно сумата на полагащия грижите родител.  

Ако осъденият родител не спазва задълженията си, съгласно съдебното решение, то тогава е необходимо да се изкара изпълнителен лист и да предприемете необходимите стъпки, съгласно изпълнителното производство по ГПК.

Не е изключена възможността да сезирате прокуратурата, тъй като неплащането на издръжка е престъпление съгласно Наказателния кодекс.

По повод сроковете, доказателствата и необходимите реквизити на исковата молба за добро или зло, ще бъдете принудени да се обърнете към юридически компететно лице.

Тук искам да Ви дам някой съвети относно консултацията Ви с адвокат:

Най-важното в случая е да не се поставяте в положение да слушате юридически терминологии и разкази, а като клиент който знае каква иска – обосновано да го изложите пред лицето, което Ви консултира / и респ. представлява по едно дело/.

Нека адвокатът бъде Вашия помощник, който да изложи и формулира юридически Вашите желания и претенции.

Знаете ли, че съществува възможност да притендирате плащане на издръжка от държавата? Кои предпоставки трябва да бъдат изпълнени и какво е нужно да направите – можете да прочетете тук.

2
Адвокат по търговски дела
Оборудвне на спалня - диван или легло да изберем