Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (516 words)

Цени на счетововодни услуги – на какъв принцип се формират?

Ако сте прегледали ценоразписа на приличен брой счетоводни къщи, опериращи в интернет, то вероятно ви е направило впечатление, че като цени, счетоводните услуги на повечето от тях доста се различават.

Ако сте прегледали ценоразписа на приличен брой счетоводни къщи, опериращи в интернет, то вероятно ви е направило впечатление, че като цени, счетоводните услуги на повечето от тях доста се различават. Разбира, при свободна пазарна икономика, всяка фирма, предлагаща дадена услуга може да формира цените по собствено усмотрение, но предвид силно конкуретната среда е малко вероятно разликата при отделните компании да е особено голяма.

Разглеждайки конкретно абонаментните цени на счетоводни услуги , трябва да се знае, че различните пакети се формират на специфичен принцип. Казано по-просто, цените зависят от няколко важни фактора, като най-грубо казано се ползва специална формула, формираща крайната цена на отделните пакети. Тук ще разгледаме основните факторите, определящи тарифите на различните счетоводни къщи.

  1. Вид и дейност на фирмата

Този фактор няма как да не се отрази на цената, тъй като всяка фирма, в зависимост от типа изисква различно количество работа и специфични познания в дадена област. Не бива да забравяме, че цените варират както при регистрирането, така и при счетоводното обслужване на различните типове фирми. Все пак, няма как счетоводната дейност да е еднаква като специфика и часове положен труд при фирми от типа ЕТ и дружества, като ЕООД, ООД или АД.

Предметът на дейност на фирмата също е предпоставка за различно ценнобразуване. Така например, фирмите опериращи под шапката на различни лицензионни решими често подлежат на по-специфично осчетоводяване, а да не говорим, че престижните счетоводни фирми се заемат и с получаването на разрешителните за конкретната дейност, което е свързано както с подготовка на огромен брой документи, така и с посещение в различни административни институции. Една такава услуга е свързана с разход на време и интелектуален ресурс, така че няма възможност счетоводната кантора да ви я предложи безплатно.

  1. Регистрация по ЗДДС

Фирмите, регистрирани по ЗДДС изискват много повече работа, като счетоводна дейност, отколкото тези, които не са обвързани с данък добавена стойност. Тук говорим за ежемесечна работа от страна на счетоводния екип, като подаване на ДДС декларации, приспадане на начисления данък... Дори изготвянето на фактурите, отразяващи продажбите е доста по-сложно, както и обработката на приходно разходните документи. Фирмите, регистрирани по ЗДДС по правило плащат повече за абонаментни счетоводни услуги.

  1. Брой на документите

Документите, свързани с дейността на една стопанска структура имат пряко отношение към формирането на пакетната услуга, или казано по-просто – колкото повече документи, толкова по-висока е цената, тъй като всеки компонент от фирмената документация изисква специално внимание и работа от страна на счетоводителя. Тук говорим за ежемесечна, а не за еднократна дейност, като не включваме изготвянето и подаването на годишни данъчни декларации и годишни финансови отчети, които обикновено се заплащат допълнително.

  1. Брой на осигурените лица

Изготвянето на документите, чрез които се внасят осигуровките на управителя и наетия от фирмата персонал също е ежемесечна дейност и то доста отговорна и сложна, като задача. Всяко осигурено лице прибавя към цената на пакетната услуга, така че съвсем логично – колкото по-голям е броят на служителите в една фирма, толкова по-висока ще бъде и абонаментната цена за счетоводни услуги.

1
Имаме ли нужда от локализация
Египет- легендата продължава