Размер на шрифта: +
5 minutes reading time (1054 words)

Иглолистен дървен материал

От години мекият дървен материал показва възможността за разнообразни приложения на дървения материал, като служи като основна суровина за строителството и производството.


От години мекият дървен материал показва възможността за разнообразни приложения на дървения материал, като служи като основна суровина за строителството и производството. В тази си роля иглолистният дървен материал се произвежда в широка гама от продукти от различни видове дърво https://www.emsien.com/. Първите правила за класифициране, наложени от индустрията (описания на продукти), които били установени преди 1900, били сравнително прости, защото дъскорезниците продавали дървения материал на местния пазар и класифицирането имало само местно значение. С разработването на нови източници и транспортирането на дървен материал до далечни дестинации, всеки производствен район продължавал да установява своите правила за класифициране; така дървеният материал от различни райони се различавал по размери, название на класа и допустимите характеристики за дадения клас. Когато различни видове се класифицирали съгласно различни правила и се конкурирали в едни и същи райони на потребление, било неизбежно да се стигне до объркване и недоволство.

За да се сведат до минимум ненужните разлики в правилата за класифициране на мек дървен материал и да се усъвършенстват и опростят тези правила, Американското министерство на търговията организирало редица конференции от 1919 до 1925 г. На тези срещи присъствали представители на производители на дървен материал, дистрибутори, търговци на едро, търговци на дребно, инженери, архитекти ипредприемачи. Резултатът бил относително стандартизиране на размери, определения и процедури за получаване на допустимите проектирани свойства, формулирани като доброволенАмерикански стандарт за дървен материал. Този стандарт е модифициран няколко пъти, включително през 1970 г. към стандарта били добавени видове твърд дървен материал.настоящото издание е Американски стандарт за мек дървен материал PS–20. Дървеният материал не може да бъде класифициран като дървен материал съгласно Американския стандарт, ако правилата за класифициране не са одобрени от Комисията за проверка към Американския комитет за стандарти за дървен материал(ALSC), Inc.

Мекият дървен материал се класифицира за използване за пазара според формата на производство, вида и класа. За много продукти Американският стандарт за мек дървен материал и правилата за класифициране, утвърдени чрез него, служат като основни справочници. За конкретна информация за други продукти трябва да се направи справка с правилата за класифициране, средствата за маркетинг в индустрията и търговските издания.

Класове дървен материал

Класовете мек дървен материал могат да се класифицират в три основни категории: (a) дървен материал за битови цели yard lumber, (б) дървен материал за конструкции, и(в) дървен материал за фабрични нужди и за продажба в магазини. Дървеният материал за битови цели и дървеният материал за конструкции са главно дървен материал www.emsien.com/греди, от който се очаква да притежава свойства съгласно класа и с размерите след първоначалната обработка (рязане и изравняване). Дървеният материал за фабрични нужди и за продажба в магазини включва материал, който ще бъде подложен на по-нататъшни степени на производство и ще стигне до потребителя до значително различна от първоначалната форма.

Дървен материал за битови цели

Изискванията за класифициране на дървения материал за битови цели са специално свързани с целите на дадения вид строителство и след това има малко или няма по-нататъшно класифициране след като материалът излезе от дъскорезницата. Дървеният материал за битови цели може да се раздели според две основни класификации, Избран и За общи нужди. Избраният материал и материалът за общи нужди, както са класифицирани тук, включват тези дървени продукти, в които външният вид или полезността са от основно значение; структурната цялост, дори понякога да е важна, е второстепенен критерий.

Избран дървен материал—Избраният дървен материал обикновено не е класифициран за стрестест, но се отделя в специална категория, поради голямото значение на външния вид в процеса на класифициране. Избраният дървен материал е предназначен за естествени и боядисани горни повърхности paint finishes. Тази категория дървен материал включва материал, който е бил обработен машинно до дадена степен, и дървен материал S4S. Второстепенното производство на тези единици обикновено се ограничава до приспособяване на място, като рязане и съединяване под ъгъл 45 градуса mitering. Категорията на избрания дървен материал включва прилагане при бордюри, странични части, подове, тавани, панели, кутии, стъпала и повърхности.

Повечето класове избран дървен материал обикновено се описват с букви и комбинации от букви (B&BTR, C&BTR, C Select, D, D Select) или названия (Superior, Prime, Supreme, Choice, Quality), в зависимост от вида и правилата за класифициране приложени за дадения материал. (Вижте списъка от често използвани съкращения за дървен материал в края на тази глава.) Спецификациите FG (плоскозърнест), VG (вертикалнозърнест), и MG (смесенозърнест) се предлагат като вариант за покупки за някои продукти от избран дървен материал. При кедъра и секвоята има ясно изразена разлика в цвета между сърцевината на дървото и беловината. Също така, сърцевината има висока естествена устойчивост на гниене, и затова някои класове се обозначават като“сърцевина“. Тъй като класовете избран дървен материал подчертават качеството на едната повърхност, обратната страна може да е с по-ниско качество.

Класовете избран дървен материал не са еднородни по видове и продукти, така че за подробни справки трябва да се използват сертифицирани правила за класифициране.

Дървен материал за общи цели —Дървеният материал за общи цели обикновено не се класифицира за стрестест. Класовете обикновен дървен материал са подходящи за строителство ибитови цели. Дървеният материал за общи цели обикновено се разделя на три до пет различни класа, в зависимост от вида и приложените правила за класифициране.

Класовете могат да се описват чрез номера (№. 1, №. 2, №. 1 обикновен, №. 2 обикновен) или чрез описателни термини (Избран за търговски цели, За строителство, Стандартен). Тъй като съществуват разлики в присъщите характеристики на различните видове и техните съответни названия, класовете за различните видове не винаги са взаимозаменяеми. Дъските от висок клас (№. 1, №. 1 общ, Избран за търговски цели) обикновено се класифицират според обслужването, но се взема предвид и видът. Сухи талпи се използват за странични мебели, части, корнизи, рафтове и панели. Допуска се чворовете и дупките да са по-големи и да се срещат по-често, тъй като класът според класификацията се понижава. Дъски от среден клас често се използват за цели като подподови настилки, облицоване на покриви и стении за груби бетонни конструкции. Дъските с по-ниско качество се избират според адекватността за използване, а не според вида. Те се използват за облицовка на покриви и стени за подподови покрития и груби бетонни конструкции. Условията за класифициране за другите продукти, които не са класифицирани за стрестест, варират според видовете, продуктите и приложимите правила за класифициране. За подробни описания направете справка със съответното правило за класифициране за тези продукти (вж. Таблица 6–5 за организации за класифициране на мек дървен материал).

5
Опръскване срещу хлебарки – задача за професионали...
Защо е задължителна профилактиката на климатика?