Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (331 words)

Какво представлява блиндираната врата и кои са нейните задължителни аксесоари?

Какво представлява блиндираната врата и кои са нейните задължителни аксесоари?

На първо място вратата е нещо, което е крайно необходимо. Тя служи за разделяне на дадено пространство от друго. Може да изпълнява различни функции според предназначението си.

Какво представлява блиндираната входна врата?

На първо място вратата е нещо, което е крайно необходимо. Тя служи за разделяне на дадено пространство от друго. Може да изпълнява различни функции според предназначението си. Някои модели се поставят само с цел разделяне или ограничаване на една територия от друга, други за изолиране на дадено затворено пространство от друго и т.н. Входната врата може да бъде изработена от различни материали, може да бъде в различни размери, с необикновени и специфични форми, в различни цветове и голям брой разнообразни вариации.

Съвременните блиндирани врати са голяма група, намираща широко приложение в различни области и при различни условия на средата. В основата на конструкцията им е разбира се металът.

Като всяка група входни врати, така и блиндираните модели притежават характерни за тях особености и имат специфични изисквания относно експлоатацията и поддръжката на различните части по вратата.

Задължителните аксесоари за една блиндирана врата са дръжки, панти, брава, патрон и т.н. като те също се изработват от метал.

За правилното функциониране на всеки един модел е необходима правилна експлоатация и периодична поддръжка на споменатите аксесоари.

Общовалидно за всички блиндирани врати е, че движещите им се части трябва да се смазват редовно, като по този начин няма да е наложително вратата да се натиска силно, а ключалката няма да се износи толкова бързо, което може да доведе до затруднено функциониране или скъсяване живота на
 експлоатация.

Кои са препоръчителните сроковете за поддръжка н движещите се части (аксесоари) по вратата?

Смазването на езичетата на бравата и патрона трябва да се извършва поне един път месечно. Това подобрява и улеснява експлоатацията им. Всички панти по вратата също трябва да се смазват веднъж месечно. Необходимо е контролиране захващането на обкова, като за препоръчителни стойности отново е желателно това да се прави поне веднъж месечно. При необходимост може да се извърши затягане на болтовете или регулиране на пантите.

 

1
Същност и разновидности на блиндираните врати
Извършване на ремонтни услуги в дома и офиса за гр...