Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (401 words)

Какви счетоводни услуги предлагат специализираните фирми?

Все по-често собствениците на по-малки или средни компании предпочитат да не наемат свой счетоводител

Все по-често собствениците на по-малки или средни компании предпочитат да не наемат свой счетоводител, а да използват счетоводни услуги, предоставяни от кантори, специализиращи в тази област. Ако вие притежавате фирма и възнамерявате да използвате дейностите на счетоводна кантора, вероятно искате да разберете повече за различните сфери на компетенция и разнообразните предлагани услуги.

Предлагаме ви кратко описание на най-основните счетоводни услуги, което ще ви позволят да се ориентирате и да научите какво можете да очаквате, наемайки счетоводна кантора.

Абонаментно обслужване

Повече счетоводни фирми предлагат абонаментно обслужване на своите клиенти, което е особено полезно и предпочитано от собствениците на бизнес.  В абонаментния пакет влиза ежемесечно осчетоводяване на определен брой документи, като цената на тази услуга зависи от тяхното количество; попълване и подаване на декларации; съставяне на дневници и справки; обработка и съставяне на платежни нареждания за различни плащания, например осигуровки, фирмени задължения и т.н; интернет банкиране и работа с електронен подпис за нуждите на вашия бизнес и т.н.

Счетоводните кантори обикновено проявяват гъвкавост и могат да добавят или премахнат дадена услуга от пакета, за да ви бъдат максимално полезни.

ТРЗ и личен състав

В този пакет от счетоводни услуги са включени назначаването и освобождаването на служители; съставянето на трудови говори и различни споразумения; попълването на трудови книжки; изготвяне на ведомости и обработка на заплати; съставяне и подаване на болнични листове; заверка на стаж; съставяне на досиета на служителите и тяхната редовна поддръжка; попълване и подаване на декларации за дължими осигуровки и осигурени лица, които се изготвят всеки месец и т.н.

Услуги по годишно счетоводно приключване

Дори и да не се възползвате от абонаментно и ежемесечно счетоводно обслужване, можете да заявите услуги по годишно приключване, които включват съставяне на финансови отчети според изискванията и стандартите, регламентирани в националните и международните норми и регулации; попълване на годишни данъчни декларация и тяхното подаване в съответните данъчни офиси; съставяне на годишни отчети за дейността на фирмата, както и на периодични справки; представяне на вашата фирма пред данъчните институции и т.н.

Консултантски услуги

Много счетоводни агенции предлагат редица консултантски услуги на клиенти, които имат нужда от съвет и консултация в дадена област на счетоводството. Консултирането е важна част от работата на всеки счетоводител, особено в области, в които той не е експерт.

Правни услуги

Немалка брой от съществуващите счетоводните фирми предлагат правни услуги, като например регистрация на фирма, данъчно и търговско право и т.н. 

1
Историята на Чадъра
Кои са основните храни в протеиновата диета?