Размер на шрифта: +
1 minute reading time (269 words)

Пестицидите в питейна вода- как да ги пречистим?

Пестицидите в питейна вода- как да ги пречистим?

Това са различни видиве химикали, използвани за борба с болестите и вредителите, в процеса на отглеждане на растения или животни.

Какво всъщност представляват пестицидите?

 Как да разберем дали  тези вредни вещества са налични в нашата питейна вода ?
Има много начини, чрез които те могат да попаднат във водата. Например, повърхностен отток , чрез инфилтрация  на почвата или директно при пръскането със самолети. Затова пестицидите попадат в подпочвените и повърхностните води, които отиват директно в пречиствателните станции, а в някои случаи може също да достигнат до подземни минерални води.

Проблемът е, че тези съединения са силно устойчиви на разграждане, и освен това лесно се натрупват в живите организми. Най-често те се отлагат в мастните тъкани,  в черния дроб и в мозъка. Някои от тях са с мощни канцерогенни свойства. Повечето от пестицидите действат отрицателно на централната и периферната нервна система , намаляват функциите на черния дроб и понижават имунитета . Също така е доказано, че пестицидите понижават фертилитета при женските животни. Разбира се, количеството на пестициди , открити в питейната вода не води до незабавно отравяне, но трябва да се помни за способността на тези отрови да се натрупват.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Пестицидите могат да се появят в питейната вода и с години  да се натрупват в човешкото тяло . За да се премахне рискът от параженията, които могат да причинят водата трябва да се пречиства с помощта на битови филтри за вода с мембрана за обратна осмоза, която  напълно ефикасно премахва вредните химикали. Системите за обратна осмоза се монтират лесно, поддръжката им е елементарна, цената им е вече достъпна за домакинмствата. Удобството и ползите от тези домашни пречиствателни станции са удивителни.

1
История на часовниците
Как да използвате успешно AdWords Opportunities Ta...