Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (363 words)

Струва ли си да наемем счетоводна кантора?

Струва ли си да наемем счетоводна кантора?

Един от най-важните моменти при стартирането на всеки бизнес е намиране на оптимален вариант за счетоводно обслужване.

Един от най-важните моменти при стартирането на всеки бизнес е намиране на оптимален вариант за счетоводно обслужване. Счетоводната отчетност е задължителна, независимо от правната форма, вида на дейност или капацитета на фирмата, затова всеки кандидат бизнесмен, още преди да започне дейност, трябва да си намери подходящ счетоводител.

За малките фирми безспорно най-изгодният вариант е наемането на счетоводна кантора. Издръжката на един счетоводител на трудов договор е далеч по-висока от таксата за счетоводно обслужване. Дори в резултат на финансовата криза счетоводните фирми вече предлагат далеч по-приемливи цени за счетоводни услуги. Наетият счетоводител трябва да има квалификацията да подписва финансови отчети, а това предполага по-високи изисквания и по-висока заплата и осигуровки. Наред с това трябва да му се осигури работно място, да се закупи специализиран счетоводен софтуер и т.н. Така за новостартиращи фирми или компании с малък капацитет, наемането на специализирано счетоводно предприятие би им струвало много по-малко, а качеството на счетоводните услуги и консултации, които ще получат, ще са далеч по-високи от тези, които би им дал един средно платен счетоводител на трудов договор.

Напоследък обаче се наблюдава тенденцията дори фирми с по-голям обем дейност и персонал да се насочват към услугите на външни счетоводни компании. Някои от тях изнасят само отделни счетоводни направления извън фирмата, като например администрирането на персонала. Други наемат счетоводни къщи да водят цялото счетоводно обслужване на дружеството, като преценяват, че това ще им е по-изгодно от поддържането са собствен счетоводен отдел.

Практиката показва, че една компания се усъвършенства  и се развива по-успешно, когато се фокусира върху основната си дейност. Добро решение е важни, но непривични дейности, като счетоводното обслужване, да се насочат към професионални компании, които с течение на времето са се наложили и усъвършенствали в областта си и могат да предложат много по-добър счетоводен продукт (т.нар. аутсорсинг). Счетоводните предприятия, за да оцелеят на пазара, са длъжни да оптимизират организацията си на работа, да повишават квалификацията си ежедневно, да демонстрират коректност и да работят на адекватни пазарни цени, за сметка на по-високата производителност. Това прави наемането на счетоводна къща изключително атрактивен вариант на водене на счетоводна отчетност, който набира все по-голяма популярност.

3
Съвети от дерматолог Иванова за ежедневна грижа за...
Информирано пазаруване