Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (382 words)

Подготовка за сертификация по iso 9001

Самото въвеждане на системата в действие и стриктното следване на правилата

Основни стъпки по пътя към успеха

ISO 9001 е най-популярният и прилаган стандарт, съдържащ система от писани правила и препоръки за управление на качеството на фирми, предлагащи стоки и услуги, а също и на организаци с нестопанска дейност.

Самото въвеждане на системата в действие и стриктното следване на правилата, които тя налага водят до положителни резултати и повишена продуктивност на самата организация, но това, което всъщност е най-резултатно за нея е наличието на сертификат, който да я легитимира, като сериозен партньор и доставчик на стока или услуга, работещ съгласно международните изисквания за качество.

Крайната цел на всяка организация е да бъде сертифицирана по исо 9001, като за целта следва да се предприемат някои задължителни стъпки, гарантиращи бърз и сигурен успех.

Основни стъпки по пътя към сертификацията:

  • Запознаване с изискванията на стандарта. Това налага сериозен анализ от страна на ръководството на фирмата или организацията, който да определи доколко тя отговаря на международните изисквания и как най-ефективно може да приложи системата за управление на качеството, съобразно своите индивидуални особености.
  • Аанализ на съществуващите правила в организацията. Той се прави с цел да се открият грешки, които да бъдат коригирани и да се въведат нови изисквания, с цел да се приложи ефективно и успешно стандартизираната система за управление на качеството.
  • Създаване на документация. Тя включва всички процедури, инструкции и наръчник за действие на всяко звено в организацията, като нейната цел е да се проследява дейността при редовни вътрешни одити и да се коригират несъответсвията там, където ги има.
  • Въвеждане в работния процес. То изисква всеки член на екипа да се запознае с новите изисквания, съобразно своята компетенция и да прилага на практика инструкциите и правилата, съдържащи се в исо 9001.
  • Вътрешен одит. Това е стъпка, която задължително трябва да бъде изпълнена правилно, за да може да се установи готовността на организацията за сертификация, преди външния одит на сертификационния орган. По този начин всяка фирма ще бъде напълно готова за процедурата.
  • Отстраняване на несъответствията и грешките, открити при вътрешния одит и подаване на заявление за сертификация по iso9001 към сертификационен орган.

Времето, което сертификацията може да отнеме е от един до три месеца от подаване на заявлението, в зависимост от готовността на на самата организация. Сертификацията е валидна три години, след което трябва да се поднови.

1
5 ползи за бизнеса от интерактивни бели дъски
Язовирите в Родопите ( част II )