Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (574 words)

Каква е разликата между дизеловото гориво и биодизел?

Каква е разликата между дизеловото гориво и биодизел?

Дизелът и биодизела са два продукта, които могат да изпълняват една и съща функция, но се добиват от различни източници.

Дизелът и биодизела са два продукта, които могат да изпълняват една и съща функция, но се добиват от различни източници. В действителност и двете дизелови горива могат да се използват за задвижване на превозни средства с дизелови двигатели като например автомобили, камиони, трактори и механизирани косачки.
Основната разлика между двата източника на гориво е, че дизела се получава от нефта, който е не възобновяемо изкопаемо гориво. Биодизелът от друга страна се извлича от растения, семена и животински масла. Друга съществена разлика е разпространението на тези два вида дизелово гориво. Дизелът е стандартен широко разпространен продукт, които се среща в повечето бензиностанции, докато биодизела не е толкова разпространен и все още е рядко срещан. Повече информация за предлаганите видове дизелово гориво ще откриете на http://dieselor.com/index.php?q=page//dizelovo_gorivo.

Първоначалната идея при създаването на дизеловите двигатели е била те да бъдат по-ефективни от бензиновите двигатели. Дизеловото гориво е по-мазно и плътно от бензина, то изисква по-малко рафиниране и обикновено е по-евтино. Освен това големите логистични компании, разполагащи с тежкотоварни превозни средства масово използват дизелово гориво вместо бензин.

Въпреки, че до известна степен дизела е по-ефективен от бензина, основния му недостатък е неблагоприятното влияние, което оказва върху околната среда. В процеса на горене, дизеловото гориво отделя височки нива на сажди и азот, които повишават замърсяването на въздуха, смога и високите концентрации на киселина в дъждовната вода. Освен това също както бензина така и традиционния дизел отделя парникови газове, като въглероден окис, които могат да допринесат за глобалното затопляне и за увреждане на озона. Въпреки, че парниковите емисии отделяни от дизеловото гориво са по-малко от тези на бензина, много експерти смятат, че той е заплаха за качеството на въздуха и околната среда.

Да не забравяме и проблема, че традиционното дизелово гориво се добива от не възобновяем източник като петрола, а това означава, че прекомерната му употреба може да доведе до изчерпване или дори до пълно унищожение на природните ресурси.

От друга страна биодизелът е възобновяемо дизелово гориво, което е направено от биоразградими масла, като например соевото или фъстъченото масло. Когато се комбинира с някои алкохоли, мазнините в тези масла създават химическо вещество с дълги вериги, познати като естери, които правят възможно използването на тези масла като гориво. Биодизелът може да се използва в почти всеки дизелов двигател, но с някои леки модификации, без да вреди на двигателя. Както вече неведнъж споменахме биодизела е възобновим, но нека кажем също, че при добиването му се отделят изключително минимални количества вредни емисии, които да замърсяват въздуха.

При сравнение между дизела и биодизела е лесно да се предположи, че дизеловото гориво е зло, а биодизела – чудотворен и предпазващ околната среда продукт. В действителност, дизелът първоначално е бил създаден, за да подобри ефективността на двигателите, като по този начин се е целяло да се намали и загубата на гориво.

Биодизелът има много предимства по отношение намаляването на замърсяването на околната среда, но е необходимо отклоняване на хранителни култури, които да се използват за производството му. Експерти в развиващите се страни се притесняват, че това отклонение на хранителни култури, необходими за направата на биодизел и други биогорива може да доведе до намаляване на предлагането на тези храни и до повишаване нивата на глад.

Докато нито дизелът, нито биодизелът изглеждат като перфектен отговор на въпроса за бъдещето на горивата, те все пак са важна стъпка по-дългия път към чист, възобновяем и ефикасен източник на енергия за транспорта.

 

2
Бизнес с електронен магазин под наем в България?
Ежедневни обувки