Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (375 words)

Защо ролята на счетоводителя е толкова важна

Счетоводната отчетност е задължителна за всяка стопанска дейност, независимо дали я извършва физическо или юридическо лице, голяма компания или малка семейна фирма.

Счетоводната отчетност е задължителна за всяка стопанска дейност, независимо дали я извършва физическо или юридическо лице, голяма компания или малка семейна фирма. Посредством счетоводството се обобщават важни данни за финансовото и имуществено състояние на фирмата.

Потребители на счетоводната информация са много широк кръг от субекти. На първо място държавата използва изготвените в хода на счетоводната отчетност вторични счетоводни документи (декларации, отчети, справки и т.н.), за определяне на данъци, осигуровки и обработване на статистически данни, които са в основата на всички важни решения в държавата. Информацията от годишните финансови отчети, които са счетоводно обобщение на резултата от цялата дейност на дружеството през годината, се използва от инвеститори, акционери, доставчици, клиенти и т.н. Затова тя трябва да е максимално достоверна, за да могат всички заинтересовани субекти да и се е доверят и да си направят правилните изводи за дружеството.

Затова ролята на счетоводителя в стопанският живот и икономиката като цяло, е от изключителна важност. Той трябва да вдъхва необходимото доверие и професионализъм, да е максимално подготвен и гъвкав и да наред с това да спазва професионалната етика на счетоводната професия. За целта трябват съвкупност от качества, които се придобиват по дългият път от доброто счетоводно образование, през подходящият практически опит в областта на счетоводството, постоянният стремеж към професионално усъвършенстване, непрекъснато следене на последните тенденции и новости в счетоводното и данъчно законодателство и не на последно място чрез изграждане на професионално-етичен морал.

Счетоводителят в повечето случаи знае повече за финансите на фирмата от самият управител, запознат е с всички корпоративни тайни, той е човекът, който трябва да предостави систематизирана счетоводна информация за взимане на важни управленски решения. Затова всеки ръководител трябва да подходи много внимателно, при избора на счетоводител или счетоводна кантора. Този процес трябва да предхожда регистрацията на самата фирма, тъй като е добре счетоводителят да консултира бъдещият предприемач за цялостната организация на счетоводна отчетност, как да оптимизира данъците и осигуровките, какви текущи и годишни задължения има във връзка с отчетността и т.н. Предприемачът съответно трябва да заложи тази информация в бизнес плана, който се предполага, че трябва да има. За жалост този момент често се подценява, което в много случаи води до неприятни последствия.

1
Професионални фотографи
Какво трябва да знаят компаниите, използващи уеб х...
 

Коментари (0)

There are no comments posted here yet

Оставете вашите коментари

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
прикрепени файлове (0 / 3)
Share Your Location