Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (457 words)

Откриване на фирма и спестяване на усилия при регистрацията ѝ

Откриване на фирма Регистрация на фирма

Търговската дейност е широко понятие и в нея могат да се включат действия в най-различни по естество области.

Когато искате да стартирате нов бизнес, е почти невъзможно (и законово недопустимо) това да се случи, без да откриете фирма и съответно да регистрирате конкретна търговска дейност. Не искате да се занимавате със събирането на бумаги и висене по гишета за тяхното подаване?

Има начин да избегнете този процес и да оставите като свое задължението единствено планиране на дейността на предприятието, поставянето на практически цели пред нея и реализирането им.

Въпроси, на които да си отговорите преди откриване на фирма

Необходимо е, още преди да пристъпите към регистрацията на новия бизнес, да си изясните няколко основни негови особености. Тук се включват въпроси като каква ще е конкретната дейност на предприятието, ще има ли съдружници, които да си поделят печалбите, каква искате да бъде тяхната отговорност по отношение задълженията на фирмата спрямо трети лица и други подобни.

Специалистите, занимаващи се със счетоводство са наясно с всички тези особености и могат да улеснят съществено процеса. Ако търсите именно това, може да се обърнете за помощ към Acc-ConsultCo.com в София.

На този етап е важно да имате добра представа за различните възможности за регистрация на търговец, обмисляйки каква да е конкретната правна форма, в рамките на която искате да развивате своя бизнес.

Ако изберете формата на търговско дружество, пред вас ще стои въпросът дали то да бъде капиталово или персонално. Капиталните търговски дружества са дружеството с ограничена отговорност (ООД), акционерното дружество (АД) и командитното дружество с акции (КДА). Персоналните търговски дружества са събирателното дружество (СД) и командитното дружество (КД).

Имайте предвид, че от избора на конкретната форма на търговския субект, в която да облечете планираната от вас търговска дейност, зависи това как ще се разпредели отговорността на персоналния субстрат в компанията, какво ще е законовото императивно изискване за размера на първоначалния внесен капитал, както и последващият му минимален размер, който е необходимо да се поддържа.

От този избор зависи и какви ще са необходимите действия, които да се извършат преди откриване на фирмата за първоначалната регистрация на дружеството, включително какви документи ще трябва да бъдат изготвени и подадени, както и как дружеството може да бъде прекратено впоследствие. Изборът има отношение и към данъчното облагане на дейността.

Счетоводни услуги за регистриране и откриване на фирма

Да се обърнете към добра счетоводна къща като Acc-ConsultCo.com относно откриване на нова фирма е един от най-лесните начини за подготовката и извършването на регистрация. Ако изберете този подход, със сигурност ще си спестите време, което е един от най-ценните ресурси в бизнеса.

Освен това така шансът за успешна регистрация още с първото подаване на необходимите документи към Агенцията по вписванията ще бъде много по-голям, което означава, че може да си спестите повторния опит за откриване на фирма.

0
Защо да заложите на лед осветление

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://authorbg.com/