Размер на шрифта: +
3 minutes reading time (575 words)

Какво е биомаса (част 2)

Какво е биомаса (част 2)

В първата част на тази статия се запознахме с термина “биомаса”. Разбрахме какво е биомаса – източник на енергия от растения и дървесина. Също така се запознахме и с основната прчичина биомасата да получи такава популярност в последно време.

В първата част на тази статия се запознахме с термина “биомаса”. Разбрахме какво е биомаса – източник на енергия от растения и дървесина. Също така се запознахме и с основната прчичина биомасата да получи такава популярност в последно време. А именно нейния възобновяем характер и въглеродна неутралност. Това я прави естествен избор за източник на топлина при употребата на системи за локално парно или котли на твърдо гориво.

Нека да продължим там откъде спряхме в първата част на тази статия – алтернативите на биомасата. Това са тъй наречените изкопаеми горива – нефт, природен газ и въглища. Изкопаемите горива са се образували преди милиони години от останките животни и растения в праисторически времена. Проблемът с изкопаеми горива е, че те са ограничен ресурс. Те се използват по-бързо, отколкото се създават нови и в крайна сметка те ще изчезнат завинаги.

Консумацията на енергия в целия свят продължава да расте. Тя се е увеличила с над 40%  само през последните двадесет години. Поради това е наложително светът да погледне към алтернативни източници на енергия. Енергийни източници, които се възвръщат автоматично или които ние можем да осигурим помощ с (например чрез засаждане на дървета), са известни като възобновяеми енергийни източници. Биомасата е една от ключовите групи от възобновяеми енергийни източници.

Когато някое изкопаемо гориво или гориво от биомаса, се изгарят, те се превръщат в енергия, въглероден диоксид и други парникови газове, които се отделят обратно в атмосферата на Земята. Тези газове запазват радиацията на Земята вместо това тя да се върне обратно в космическото пространството. Постепенно това прави атмосферата на Земята по-топла - процес, известен като парниковия ефект.

Парниковият ефект получава лоши отзиви в пресата през последните години, но всъщност е от жизненоважно значение за екосистемата на Земята. Без тези газове средната температура на Земята ще бъде около -19 ° C. За съжаление понастоящем човешката дейност създава дисбаланс в количеството въглерод и други парникови газове, които се отделя в атмосферата по отношение на тези, които са извадени. Това е една от основните причини за усилване на парниковия ефект и причина за глобалното затопляне. За да се противодейства на ефекта на глобалното затопляне на Земята количеството произведен въглерод трябва да се намали.

Естествена стъпка в процеса за намаляване на отделеното количество въглероден диоксид е промяна на горивата, които се използват. Тоест трябва да се спре или драстично намали използването на изкопаеми горива. Тяхната употреба само увеличава въглеродните нива в атмосферата. От друга страна, възобновяемите горива като биомасата - дървесни пелети е един от най-добрите начини за намаляване на въглеродните емисии. Голяма част от световните лидери разбират проблема. Европейският съюз осъзнава важността на спирането на глобалното затопляне и поставиха цели за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2020 година спрямо нивото през 1990. Други цели определени за периода до 2050 г. се стремят към много по-големи намаления.

Тук идва мястото да споменем, че основен потребител на биомаса (пелети и дървесина) са домашните котли на твърдо гориво. Много модели могат да използват и въглища. Ни имайки в предвид резултатът от изгарянето на въглища са сметка на възобновяеми източници на енергия, по-добрият вариант си остава биомасата. Ако съответно не искате децата ви да живеят в пустиня, де. Защото това чака тази красива планета, ако продължаме да използваме невъзобновяеми източници на енергия.

3
Лукс с малко звезди в Софийски хотел
Бормашините са незаменими при дървообработка