Размер на шрифта: +
2 minutes reading time (432 words)

Регистрация на ЕООД от чужденец

Регистрация на ЕООД от чужденец

Регистрация от фирма от чужденец в България е процедура, която по нищо не се различава от тази на български гражданин.

Регистрация от фирма от чужденец в България е процедура, която по нищо не се различава от тази на български гражданин. Независимо дали е гражданин на Европейския съюз или е от страна, която не е членка, всеки чужденец би могъл да регистрира собствена фирма при положение, че отговаря на всички условия валидни и за българските граждани. Той трябва просто да има валидни лични документи – лична карта или международен паспорт / за граждани на страни извън Европейския съюз/.

Според Търговския закон ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност и има един собственик и ако той е чужденец също ще отговаря за задълженията на дружеството с неговият капитал. При регистрация на ЕООД от чужденец капиталът, с който може да се регистрира дружеството трябва да бъде най-малко 2 лв. За самата регистрация се подготвят абсолютно същите документи както и когато собственика на фирмата ще е български гражданин. Ако освен търговска дейност, той иска да бъде осигуряван в България, му се дава служебен номер / ЛНЧ /, който се вписва в графата за ЕГН. Когато едноличният собственик при регистрация на ЕООД е чужденец, а фирмата ще се управлява от български гражданин, това се упоменава в Учредителния акт на дружеството, а той се превежда от преводач на майчиният език на собственика на ЕООД.

Всички формуляри, които се попълват и подписват за самата регистрация на ЕООД и вписването му в Търговския регистър са идентични както при собственик – български гражданин. Те се превеждат от лицензиран преводач на майчиния език на чуждия гражданин, който е собственик на новорегистрираното ЕООД и с подписването им, той се съгласява изцяло с тяхното съдържание.

Чужденец би могъл да направи регистрация на ЕООД на територията на страната и посредством упълномощено лице, на което се издава нотариално заверено пълномощно. В него подробно се записват пълномощията на определеното лице като тези пълномощия се вписват и в учредителният акт на  дружеството. Упълномощеното лице може да предвижи всички документи по регистрация на ЕООД и да ги подпише, да открие банкова сметка и дори да назначи управител.

Държавните такси за регистрация на ЕООД не се различават от тези при регистрация на фирма от български гражданин. Единствено необходимостта от превод на документите  оскъпява до някаква степен самата регистрация или допълнителните нотариални такси при издаване на пълномощни, които също изискват в повечето случаи превод.

С регистрацията на ЕООД на територията на Република България, всеки чужденец, независимо дали е гражданин на Европейския съюз или на държава извън него е длъжен да спазва Търговския закон и всички срокове и действия, произлизащи от него.

1
Как се прави SEO
Червеното цвекло – лечебни свойства
 

Коментари (0)

There are no comments posted here yet

Оставете вашите коментари

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
прикрепени файлове (0 / 3)
Share Your Location