Размер на шрифта: +

Адвокат по административни дела

Адвокат по административни дела

Защо се нуждаем от добър адвокат в областта на административното право и каква юридическа помощ може да ни окаже такъв специалист?

Защо се нуждаем от добър адвокат в областта на административното право и каква юридическа помощ може да ни окаже такъв специалист?

Едни от най-разпространените нарушения на закона в днешно време се явяват административните правонарушения. В обществото битува мнението, че административните дела предвид своята малозначителност не изискват участието в тях на професионални адвокати. На практика обаче нещата не стоят точно така. Една значителна част от съставите на административни нарушения предвиждат значителни по размер глоби и имуществени санкции. Типичен пример за това са санкциите налагани от Инспекцията по труда, Комисията за защита на конкуренцията и редица други държавни органи, на които са възложени контролни функции. Редица състави на административни нарушения освен налагането на парични санкции предвиждат и конфискация на определени вещи – такива например са случаите на контрабанда, когато даден товар се конфискува в полза на държавата. Всеки може сам да прецени какъв би бил размера на понесените загуби. Административният нарушител в този случай може да бъде много по-тежко наказан отколкото един престъпник.

С какво може за ни бъде полезен един адвокат по административни дела?

На първо място професионалният адвокат по административни дела оказва помощ по преценката на юридическата квалификация на конкретния проблем. Избрания защитник може да направи пълен правен анализ на доказателствените материали по конкретния административен казус. В случай, че при извършването на определени процесуални действия са били допуснати нарушения на материалния или процесуалния закон адвокатът по административно право предприема действия по обжалването на наказателното постановление или подаването на възражение срещу акта за административно нарушение.

Съответният специалист в областта на административните казуси ще се ангажира с процесуалното представителство на Вашите интереси пред административният орган и в производството пред съд. Добрият професионалист ще се ангажира със събирането на необходимите писмени доказателства и гласни доказателствени средства. Адвокатът по административно право може да окаже качествена правна помощ на всеки стадий от процеса. Следва да имаме предвид, че професионалната юридическа помощ може да бъде полезна в много и различни житейски ситуации, за това е от значение да се обръщаме за помощ само към качествени и грамотни специалисти.

Още статии по темите административно право и административно наказване можете да прочетете в блога на адвокат Лазар Белев на адрес - http://advokatbg.net/advokat-lazar-belev/

Оценете статията:
13
Самолетни билети – какво всъщност представляват те...
Как да решите кои слънчеви колектори са подходящи ...
 

цялостен рейтинг (0)

0 от 5 звезди

Оставете вашите коментари

Публикуване на коментари като гост

0 символно ограничение
Текстът Ви трябва да е повече от 15 символа
Вашите коментари подлежат на преглед о администратор.
  • Няма открити коментари