Размер на шрифта: +

Учредяване на акционерно дружество

Създаването на АД се състои в извършване на определени в ТЗ действия в установена последователност.

Създаването на АД се състои в извършване на определени в ТЗ действия в установена последователност. Самото регистриране е възможно да бъде извършено по два начина, които могат да бъдат означени като първичен и вторичен. Критерий за разграничаването е дали акционерното дружество се открива чрез преобразуване, в който случай е налице правоприемство, или то се създава за първи път.

Първично е учредяването на акционерно дружество, което поставя началото на нова търговска дейност. Вторично е например образуването на АД чрез преобразуване на ООД в АД, на ДП в държавно АД чрез сливане или разделяне на АД и др. Особеното при вторичното учредяване е, че новото АД е в отношение на правопримесртво със съществуващи преди това търговски дружества.

Първичното учредяване на АД може да бъде от своя страна също два според това дали то се извършва чрез, или без подписка. Когато учредяването се извършва с подписка, то е известно още като сукцесивно, защото необходимите правни действия се осъществяват в определена последователност. Учредяването по общия ред, посочен в търговския закон, е без подписка и се означава още като симултанно, защото съответните юридически действия се извършват едновременно. Понастоящем законодателят отмени обия режим на сукцесивната система за създаването на АД, тъй като е твърде сложна. Извършването на подписка няма как да бъде уговорено свободно от учредителите. Сукцесивната система може да се прилага само, ако бъде уредена с нормативен акт с ранга на закон, специален по отношение на търговския закон. Такъв закон е ЗППЦК.

Регистрацията на АД се извършва по нормативната система – достатъчно е уредителите да извършват предписаните в закона действия. По изключение, в някои случаи, учредяването на някои видове АД може да стане по разрешителната система, т.е. освен предприетите от учредителите действия, трябва и разрешение от конкретен държавен орган. По тази система се регистрират банките и застрахователните дружества, фондовата борса, инвестиционният посредник, инвестиционното дружество, управляващото дружество и други.

Ако имате интерес в областта на фирменото право, можете да разгледате нашия сайт, свързан с откриване на фирми и правни услуги за фирми – Profirms.bg.

 

Оценете статията:
2
GlowHost с промоция, уникална за индустрията
Предимства на съвременните ледогенератори?
 

Коментари (0)

There are no comments posted here yet

Оставете вашите коментари

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
прикрепени файлове (0 / 3)
Share Your Location